TR
ISSN: 2149-3561
User Name
Password
New User | Forgot
AREA EDITORS

Editor in Chief

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

English Language Editor 

Ayşe Karayazılı

Russian Language Editor

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL

German Language Editor 

Ayşe Karayazılı

Area Editors: 

Prof. Dr. Karun NEMLİOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN (Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Fazıl GÜLER (Kırklareli Üniversitesi)

Doç. Dr. Burak GÜRİŞ (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Funda SEZGİN (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖKTAŞ (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferda TATOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa TEKİN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Işıl AKGÜL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurcan METİN (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep TARI (KOcaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AKAL (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Selçuk KOÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. M.Vedat PAZARLIOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent ŞENYAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Şehamet BÜLBÜL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Altan ÇABUK (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya Gökalp GÖKTOLGA (Cumhuriyet Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. N. Alp Erilli (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Şengönül (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat KARAGÖZ (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜRKAY (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr.Zeynep Filiz (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr.Mehmet Özmen (Çukurova Üniversitesi)

CONTENT