TR
ISSN: 2149-3561
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Aycan HEPSAĞ, Burçay YAŞAR AKÇALI
ANALYSIS OF VOLATILITY SPILLOVERS BETWEEN THE BANK STOCKS TRADED IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE AND NEW YORK STOCK EXCHANGE
 
The aim of this study is to investigate the volatility spillovers between the bank stocks traded in Istanbul Stock Exchange and New York Stock Exchange. We use daily stock returns of the variables and also use DCC-GARCH models for examining the volatility spillovers the bank stocks traded in Istanbul Stock Exchange and New York Stock Exchange. According to the empirical results, we find out that there exists high volatility clustering in New York Stock Exchange and in most of bank stocks and the volatility has persistent features. Furthermore, an increase in the volatility of New York Stock Exchange also raises the volatility of most of the bank stock traded in Istanbul Stock Exchange. Lastly, there also exists a dynamic, positive and powerful correlation relationship between the returns of New York Stock Exchange and the bank stocks traded in Istanbul Stock Exchange.

Keywords: Volatility Spillovers, New York Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, DCC-GARCH model


Türk Finans Piyasasında İşlem Gören Bankalar İle ABD Finans Piyasası Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi
 
Bu çalışmanın amacı Türk finans piyasasında işlem gören bankalar ile ABD finans piyasası arasındaki volatilite etkileşimini analiz etmektir. Borsa İstanbul’da işlem gören 10 adet bankaya ait hisse senetleri ile New York Borsası’na ait 02.01.2009-14.03.2016 dönemini kapsayan günlük getiri serilerinin kullanıldığı çalışmada, volatilite etkileşimin araştırılması aşamasında çok değişkenli GARCH modellerinden olan DCC-GARCH modellerinden yararlanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgulara göre, New York Borsasında ve Borsa İstanbul’da işlem gören banka hisse senetlerinin birçoğunda volatilitenin sürekli etkilere sahip olduğu ve bu piyasada yoğun şekilde volatilite kümelenmelerinin oluştuğu anlaşılmaktadır. Ayrıca New York Borsasında meydana gelen volatil hareketler, Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların hisse senetleri volatilitesini arttırmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların getirileri ile New York Borsası getirileri arasında zamana bağlı olarak değişen (dinamik) pozitif yönlü ve çok güçlü bir korelasyon ilişkisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Volatilite Etkileşimi, New York Borsası, Borsa İstanbul, DCC-GARCH modeli


Detail

CONTENT