TR
ISSN: 2149-3561
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Didem TEZSÜRÜCÜ, Algın OKURSOY
 
Analytic Hierarchy Process (AHP), is a method that aim to choose the best among alternatives in multicriteria decision making problems. AHP provides to gain priorities vectors for selected criteria. Also, AHP is normalized the priority vectors and provides to compare the selected alternatives. So, AHP is the most useful method from engineering to social sciences in decision process. Using of Data Enveleopment Analysis (DEA) is suggested to gain local weight instead of AHP and hybrid AHP model is developed. Data Envelopment Analytic Hierarchy Process (DEAHP), is the application of DEA to obtain the weights in the AHP process. In literature, there are limited number of studies on DEAHP. The aim of this study is to evaluate results of AHP and DEAHP methods comparatively. For this purpose, AHP and DEAHP methods were applied to the new product develeopment process in a textile company.

Keywords: Multicriteria Decision Making, Analytic Hierarchy Process, Data Envelopment Analytic Hierarchy Process


Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) ile Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP) Metotlarının Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Uygulanması ve Sonuçlarının Karşılaştırılması
 
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), çok kriterli karar alma problemlerinde, alternatifler arasından en iyisinin seçilebilmesini amaçlayan bir yöntemdir. Belirlenen kriterler için öncelik vektörleri elde etmeyi sağlayan, onları normalize eden ve alternatiflerin karşılaştırılmalarını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu nedenle, karar süreçlerinde mühendislikten sosyal bilimlere kadar en fazla kullanılan yöntemdir. AHP’de alternatifler için yerel ağırlıkların elde edilmesinde VZA’nın kullanılabileceğini önerilmiş ve hibrid AHP yaklaşımı geliştirilmiştir. Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) , AHP sürecinde ağırlıkların elde edilmesi için VZA’nın uygulanmasıdır. Literatürde VZAHP üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, AHP ve VZAHP yöntemlerinin sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Bu amaçla, AHP ve VZAHP yöntemleri bir tekstil firmasında yeni ürün geliştirme süreci için uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi


Detail

CONTENT