TR
ISSN: 2149-3561
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN
A Survey On The Usage Of Functional Currency For The Members Of International Investors Association
 
In this study, it is investigated the awareness and the choices of functional currency of the members of the International Investments Associations (YASED) by using a survey. In the study, it is found that knowledge and experience level of the firms above average. It is also found that variables affecting financial performance of the firms have been great role on the preference of the firms’ functional currency.

Keywords: Functional Currency, Presentation Currency, IAS 21


Uluslararası Yatırımcılar Derneği’ne (YASED) Üye İşletmeler İçin Fonksiyonel Para Birimi Kullanım Eğilimi Araştırması
 
Çalışmada, Uluslararası Yatırımcılar Derneği’ne (YASED) üye olan işletmelerin fonksiyonel para birimi farkındalığı ve tercihleri anket araştırması ile analiz edilmiştir. Çalışmada, işletmelerin fonksiyonel para birimine yönelik bilgi ve tecrübe düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fonksiyonel para birimi tercihinde, işletmelerin mali performansını etkileyen değişkenlerin önem arzettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Para Birimi, Raporlama Para Birimi, TMS 21


Detail

CONTENT