TR
ISSN: 2149-3561
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal Yıl:  2016  Sayı :   VOL1S1
Aycan HEPSAĞ, Burçay YAŞAR AKÇALI
1- Türk Finans Piyasasında İşlem Gören Bankalar İle ABD Finans Piyasası Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi
  Özet   Tam Metin
Halim Kazan, Ahmet Ergülen, Bülent Çoban
2- Büyük Ölçekli Firmalarda Hizmet Üretiminde Oluşan Darboğazların Belirlenmesi, Çözümü ve Analizi
  Özet   Tam Metin
Ahmet Ergülen, Halim KAZAN, Fevzi Serkan Özdemir
3- Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Potansiyellerinin Doğrusal Programlama ve Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Analizi
  Özet   Tam Metin
Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN
4- Uluslararası Yatırımcılar Derneği’ne (YASED) Üye İşletmeler İçin Fonksiyonel Para Birimi Kullanım Eğilimi Araştırması
  Özet   Tam Metin
Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN
5- Fonksiyonel Para Birimi Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Lojistik Regresyon Analizi
  Özet   Tam Metin
Didem TEZSÜRÜCÜ, Algın OKURSOY
6- Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) ile Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP) Metotlarının Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Uygulanması ve Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Özet   Tam Metin
Turgay ÖZTÜRK, Faruk KALAY
7- Etkileşimsel Liderlik Davranışının Yönetim İnovasyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Ampirik Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Cemal ELİTAŞ, Ayberk ŞEKER, Tuğçe DANACI
8- Yabancı Sermaye Ve İç Yatırım Bağlamında Teknoloji Transferi: Türkiye Üzerine Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi
  Özet   Tam Metin
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal DOWNLOAD
CONTENT