TR
ALAN EDTöRLER

Baþ Editör 

Prof. Dr. Kutluk Kaðan Sümer

Genel Yayýn Yönetmeni 

Prof. Dr. Kutluk Kaðan SÜMER

Ýngilizce Dil Editörleri 

Ayþe Karayazýlý

Rusça Dil Editörleri 

Prof. Dr. Toðrul ÝSMAYIL

Almanca Dil Editörleri 

Ayþe Karayazýlý

Editörler: 

Prof. Dr. Karun NEMLÝOÐLU (Ýstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN (Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Fazýl GÜLER (Kýrklareli Üniversitesi)

Prof. Dr. Burak GÜRÝÞ (Ýstanbul Üniversitesi)

Dr. Öðretim Üyesi Özlem GÖKTAÞ (Ýstanbul Üniversitesi)

Dr. Öðretim Üyesi Hatice Funda SEZGÝN (Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa)

Prof. Dr. Ferda TATOÐLU (Ýstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TEKÝN (Ýstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin GÜRÝÞ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Iþýl AKGÜL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurcan METÝN (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Bedriye SARAÇOÐLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKÝN (Uludað Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep TARI (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AKAL (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Selçuk KOÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. M.Vedat PAZARLIOÐLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Þenay ÜÇDOÐRUK (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent ÞENYAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Þehamet BÜLBÜL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL (Uludað Üniversitesi)

Prof. Dr. Altan ÇABUK (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya Gökalp GÖKTOLGA (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Þengönül (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan Türkay (Cumhuriyet Üniversitesi)

Dr. Öðretim Üyesi N. Alp Erilli (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr.Zeynep Filiz (Eskiþehir Osman Gazi Üniversitesi)

Dr. Þeyma Bozkurt Uzan

ÇERK