TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Alan:Demografi
Mesut YCESAN, Onur YAI
1- NSAN GELME VE EKONOMK BYME LKS: TRK CUMHURYETLER N PANEL VER ANALZ
  zet   Tam Metin
Faruk AKMAK
2- COVID 19 SRECNDE VEREN MARKASI OLUUMUNU ETKLEYEN DEMOGRAFK UNSURLAR: TELEKOMNKASYON SEKTR RNE
  zet   Tam Metin

ÇERK