TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Yl: 2018 Say: 9
Nihan Acar Denizli
1- Fonksiyonel Veri Analizi Yaklam ve Kullanm Alanlar zerine Bir Derleme
  zet   Tam Metin
idem, Arcgil ilan
2- Salk Hizmetlerinde Yaanan Sorunlarla ilgili Alglarn Parametrik Olmayan Testler ve Uygunluk Analizi ile ncelenmesi
  zet   Tam Metin
S. Erdal DNER, Emre EKN
3- Bilgi Teknolojileri Yatrm Projelerinin Risk ve Baar Faktrlerinin Belirlenmesinde DEMATEL Yntemiyle zm Yaklam
  zet   Tam Metin
Selahattin Gri, Engin Bekar
4- Enflasyon Serisinin Parametrik ve Semi Parametrik Gei Modeli ile Modellenmesi ve ngr Baarlarnn Karlatrlmas
  zet   Tam Metin
Hilala Jafarova, Rovshan Aliyev, SudabaSalihova
5- Analysis of the Relationship between Brent Crude Oil and Gold Prices in R
  zet   Tam Metin

ÇERK