TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Yl: 2016 Say: 3
Seluk BALI, Glhanm KAYATA, Mete GLER
1- Do?rudan Yabanc? Yat?r?m Giri?lerinin Trkiye?deki Temel Belirleyicileri (1988-2012)
  zet   Tam Metin
ebnem Zorlutuna, Necati Alp Erilli, Birsen Ycel
2- Tobit Regresyon Analizi ?le Akci?er Kanseri al??mas?: Sivas ?li rne?i
  zet   Tam Metin
Nurbanu Bursa; Gamze zel Kadlar
3- Trkiye Kredi Temerrt Takas? Primlerinin Entropi Kavram? ile ?ncelenmesi
  zet   Tam Metin
Yilmaz BAYAR, mer Faruk OZTURK
4- YKSELEN P?YASA EKONOM?LER?NDE T?CAR? AIKLIK VE EVRE K?RL?L???
  zet   Tam Metin
BETL GR
5- Yabanc? Do?rudan Yat?r?mlar?n Sosyo-Politik De?i?kenlerle ?li?kisinin Panel Regresyon Yard?m?yla Analizi
  zet   Tam Metin
Mesut Savrul
6- ?novasyon Performans?n?n Kreselle?menin Boyutlar?na Etkisi
  zet   Tam Metin

ÇERK