TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Yl: 2015 Say: 2
ebnem KOLTAN YILMAZ, M. Mustafa YCEL
1- Do?rusal Vektr Kuantizasyon modeli kullan?larak yapay sinir a?lar?yla beton bas?n dayan?m? kontrol ?emalar?nda rnt tan?ma
  zet   Tam Metin
Volkan Sevin
2- TRK?YE?DEK? BANKALARIN KARI?IM MODELLER?NE DAYALI BAYESC? KMELEME ANAL?Z? ?LE SINIFLANDIRILMASI
  zet   Tam Metin
Nurbanu Bursa, Hseyin Tatldil
3- Ekonofiziksel Bir Teknik Olan E?ilimden Ar?nd?r?lm?? Dalgalanma Analizi ile Kredi Temerrt Takas? Primlerinin ?ncelenmesi
  zet   Tam Metin
Esra Yksel Ac
4- KALKINMA VE E??T?M?N EKONOM?K BOYUTU TRK?YE?DE ??S?ZL?K VE E??T?M HARCAMALARI ARASINDAK? ?L??K?N?N KANT?L REGRESYON YNTEM? ?LE ANAL?Z?
  zet   Tam Metin
Funda H. Sezgin, Nesli Nazik zkan
5- TRK?YE ??N DO?RUDAN YABANCI YATIRIMLARIN DEMELER B?LANOSUNA ETK?LER?: EKONOMETR?K ANAL?Z
  zet   Tam Metin

ÇERK