TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Yl: 2019 Say: 13
Betl Gr
1- DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KARBONDOKST EMSYONU LKS: TRKYE N KRLLK CENNET HPOTEZNN DEERLENDRLMES
  zet   Tam Metin
Lina Karabetyan
2- KADIN ALIANLAR N -YAAM DENGESN ETKLEYEN FAKTRLERN SIRALI LOJSTK REGRESYON LE ANALZ: BANKACILIK SEKTR RNE
  zet   Tam Metin
ule Darcan, Salih Gney
3- PERSONEL GLENDRMENN TATMN, YNETCYE GVEN VE RGTSEL BALLIK ZERNE ETKS: HASTANE RNE
  zet   Tam Metin
Hamadou Niangadou, Murat Akad
4- MALݒDEK SZLK ORANLARI N TEK DEKENL VE SEZGSEL TAHMN MODELLERNN KARILATIRILMASI
  zet   Tam Metin
Emine zdemir, Hicabi Ersoy
5- FNANSAL KRZLER TARH ve NC GSTERGELER NDEKSN ETKLEYEN FAKTRLERN ANALZ: TRKYE RNE
  zet   Tam Metin
Gken zkan, Hamdi Ayyldz
6- SALIK HARCAMALARINDA ETKL OLAN FAKTRLERN NCELEMES: OECD LKELER ZERNE PANEL REGRESYON ANALZ (2000-2015)
  zet   Tam Metin

ÇERK