TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Yl: 2018 Say: 11
Nevzat DEMR
1- POZTF PSKOLOJK SERMAYENN RGTLERDE NEM VE PERFORMANS ZERNE ETKS: BANKACILIK SEKTR RNE
  zet   Tam Metin
Mustafa Cneyt apclar, Nevriziye Tuncay, Seluk Bal, Ahmet Bykalvarc
2- ETM HZMET PAZARLAMASININ RENCLERN MEMNUNYET DZEYNE ETKS: NECMETTN ERBAKAN NVERSTES TURZM FAKLTES ZERNE BR NCELEME
  zet   Tam Metin
Alasgarova Aygun Agasalim
3- PROSPECTIVE VISION OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT AND STRATEGIC DIRECTIONS IN AZERBAIJAN
  zet   Tam Metin
Nurkhodzha Akbulaev, Sudabe Salihova
4- ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE INDUSTRY IN AZERBAIJAN COMMONWEALTH
  zet   Tam Metin
Hilal GLOLU, Blent GLOLU , Murat GVEN
5- T lkeleri iin nsani Gelime Endeksinin Belirleyicilerinin K-Ortalamalar Kmeleme Analizi
  zet   Tam Metin

ÇERK