TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Yl: 2015 Say: 1
Funda H. Sezgin, Tlin Atakan, Cem Deirmenci
1- The Analysis of Economic, Financial and Political Factors Effecting The Changes of Ratings Assessed by The Credit Rating Agencies: A Survey for Turkey
  zet   Tam Metin
Hasan Alp zel
2- Trkiye'de D?? Bor ve Ekonomik Byme ?li?kisinin ekirdek Regresyon Yard?m?yla Analizi
  zet   Tam Metin
Betl GR
3- oklu K?r?lmal? Birim Kk Yard?m?yla Sat?n Alma Gc Paritesinin Trkiye ?in Analizi
  zet   Tam Metin
Kutluk Kaan SMER
4- Hisse Senedi Getirisi zerinde Teknik Analiz Gstergelerinin Etkinli?i: Bir Panel Veri Yakla??m?
  zet   Tam Metin
Yunus BULUT, Ahmet DEMRALP, M. amil IK
5- TUTARLI S?STEMLER?N B?RNBAUM B?LE?EN NEM LM ZER?NE
  zet   Tam Metin
brahim BOZKURT
6- Finansal Rasyolar?n Yabanc? Yat?r?mc?lar?n Hisse Seimine Etkisi: Borsa ?stanbul?da Ampirik Bir Uygulama
  zet   Tam Metin

ÇERK