TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2016 Say: 5 Alan: Ekonometri

Ferda Yerdelen Tatolu
Boyutlu Sabit ve Tesadfi Etkili Panel Veri Modellerinin Tahmini in eitli Yaklamlar
 
ktisadi teoriyi her ynyle ortaya koyabilmek iin bazen birim ve/veya zaman etkilerinin olduu iki boyutlu panel veri modelleri yetersiz kalmakta; ikiden fazla etkinin olduu ok boyutlu panel veri modellerine ihtiya duyulmaktadr. Bu ihtiyacn zerine, ekonometri literatrnde son yllarda ok boyutlu panel veri modellerinin nasl tahmin edilecei konusunda almalar younlamtr. Birbiri ierisine yuvalanm birden fazla birim ve zaman etkilerinin bulunduu ok boyutlu panel veri modellerinin tahmini aamasnda, etkilerin modele hangi varsaymlarla ve spesifikasyonlarla dahil olduu konusu tutarl ve etkin parametre tahmincileri elde edilmesi iin ok nemlidir. Sabit etkiler varsaymyla tahmin yaparken, etkilerin tek tek ya da birlikte eitli kombinasyonlarla birleimiyle modele dahil olmasna bal olarak yaplan grup ii dnm farkllk gstermekte ve modele ykledikleri anlam da deimektedir. Bu almann amac, boyutlu panel veri modellerinin sabit ve tesadfi etkiler varsaymyla tahmin edilebilmesi iin tretilebilecek temel model alternatiflerini ele almak ve aralarnda tercih yapmaktr.

Anahtar Kelimeler: boyutlu panel veri modelleri, sabit etkiler, tesadfi etkiler, panel veri


Various Approaches for the Estimation of the Three-Dimensional Fixed and Random Effect Models
 
Two dimensional panel data models which include unit and/or time effect is inadequate sometimes for the analysis of the economic theory every aspect, therefore a need for multi-dimensional data model with more than two effects. On this need, recently studies in econometric literature have focused on how to estimate the multi-dimensional panel data model. In the estimation of the multi-dimensional panel data models with more than one unit and time effects nested each other, it is very important for which hypothesis and specifications is included in the model of the effects to obtain unbiased and efficient parameter estimators. While to estimate with fixed effects, within transformation vary depending on the whether the combination of included effects or individually and it varies the meaning of the model. The purpose of this study, to consider the alternative models it can be derived to estimate three dimensional fixed and random effect panel data models and to choose between them.

Keywords: Three dimensional panel data models, fixed effect, random effects, panel data


Detay

ÇERK