TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2022 Say: 21 Alan: Nicel Karar Yntemleri

Deniz Tanju YILMAZ, Sheyla KANBUR
DOAL VE SENTETK ELMAS ARASINDAK FARKIN LABORATUVAR KOULLARINDA DEERLENDRLMES
 
Sentetik elmaslar doal elmaslara bir alternatif olarak hem mcevherat alannda hem de endstriyel uygulamalarda kullanlmaya balanmtr. Sentetik elmaslarn dikkate deer birok zellikleri gz nne alndnda, yalnzca mcevher malzemesi olmas deil, ayn zamanda termal ynetim, kesici aletler, anmaya dayankl kaplamalar, optik bileenler ve muhtemelen yar iletken elektronik cihazlarda kapsaml endstriyel uygulamalara sahip olmas artc deildir. Ortaya kan talep, dnya apnda sentetik elmas bymesi zerine aktif aratrma ve gelitirme programlarn desteklemitir. Bu almada doal ve sentetik elmas arasndaki farkn laboratuvar koullarnda deerlendirilmesi amalanmtr. Aratrmada kullanlan elmaslarn biri doal dier ikisi laboratuvarda retilen sentetik elmaslardr. Bu kapsamda ta laboratuvarda incelenmitir. Gemolojik analizi tamamlanan talarn FTIR cihaz ile elde edilen bilgileri de fotoraflanmtr. Elde edilen bulgulara gre Kzltesi spektrum grntleri incelendiinde doal elmasn 171,99 nm, 415,13 nm ve 440,5 nm yksek pik verdii grlmtr. HPHT elmaslarda pik deerleri 174,9 nm, 428,5 nm, 560,7 nm ve 883,37 nm dir. CVD elmaslarda ise bu deerler 171,41 nm, 428,4 nm ve 739,3 nm olarak tespit edilmitir. Farklln sebebi atomlarn dizilimi, younluu, elmas kafes yaps ve byme yaplarna bal absorbsiyon deikenliidir. Aratrma sonucunda doal ve sentetik elmaslarn, laboratuvarda inceleme yaplmadan basit usulde birbirlerinden ayrt edilmesi mmkn deildir. Fiziksel ve kimyasal zellikleri ayn olan doal ve sentetik elmaslar arasndaki fark, uygun teknik ve metotlar uygulanarak ileri spektroskobik cihazlar kullanlarak belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Doal Elmas, CVD Elmas, Sentetik Elmas, HPHT Elmas


EVALUATION OF THE DIFFERENCE BETWEEN NATURAL AND SYNTHETIC DIAMONDS IN LABORATORY CONDITIONS
 
Synthetic diamonds have begun to be used as an alternative to natural diamonds, both in jewelery and in industrial applications. Given the many remarkable properties of synthetic diamonds, it is not surprising that it is not only the jewelery material, but also has extensive industrial applications in thermal management, cutting tools, wear-resistant coatings, optical components and possibly semiconductor electronic devices. The resulting demand has supported active research and development programs on synthetic diamond growth worldwide. In this study, it is aimed to evaluate the difference between natural and synthetic diamonds in laboratory conditions. One of the diamonds used in the research is natural and the other two are synthetic diamonds produced in the laboratory. In this context, three stones were examined in the laboratory. The information obtained by the FTIR device of the stones whose gemological analysis was completed was also photographed. According to the findings, when the infrared spectrum images were examined, it was seen that natural diamond gave high peaks at 171.99 nm, 415.13 nm and 440.5 nm. The peak values in HPHT diamonds are 174.9 nm, 428.5 nm, 560.7 nm and 883.37 nm. In CVD diamonds, these values were determined as 171.41 nm, 428.4 nm and 739.3 nm. The reason for the difference is the arrangement of the atoms, the density, the diamond lattice structure and the absorption variability depending on the growth structures. As a result of the research, it is not possible to distinguish natural and synthetic diamonds from each other in a simple way without examining them in the laboratory. The difference between natural and synthetic diamonds with the same physical and chemical properties should be determined using advanced spectroscopic devices by applying appropriate techniques and methods.

Keywords: Natural Diamond, CVD Diamond, Synthetic Diamond, HPHT Diamond


Detay

ÇERK