TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2020 Say: 15 Alan: statistik

Adem DURSUN, Melik YOLC
YATIRIM TEVKLERNN TRA2 BLGESNDEK LETMELERN HRACAT FAALYETLERNE EKTS
 
Dnya genelinde olduu gibi lkemizde de yatrm tevikleri, lkeler tarafndan nceden belirlenmi ekonomik hedeflere ulamak iin, yatrmlarn belirli sektrlere ve blgelere ynlendirilerek hem blgeler aras gelimilik farkn ortadan kaldrmak hem de belirli sektrlerin geliimini salamak iin kullanlmaktadr. Dou Anadolu Blgesi ve zelinde TRA2 blgesi lkemizde blgeler aras gelimilik farknn ok fazla olduu bir blgedir. Devlet TRA2 blgesine salam olduu yatrm tevikleri ile blgenin sosyo- ekonomik geliimini salamay amalamaktadr. Blgenin ekonomik geliimi salamann bir yolluda blgeye salanan teviklerle iletmelerin ihracat potansiyelinin gelitirilmesidir. Bu almada yatrm teviklerinin Dou Anadolu Blgesinde bulunan (Ar, Kars, Idr ve Ardahan) illerinden oluan TRA2 blgesindeki iletmelerin yeterince ihracat yapmamalarnda etkili olduu dnlen faktrler olan; kapasite yetersizlii, d pazarlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olunmamas, i pazar talebinin yeterli olmas, kaynak yetersizlii (malzeme, ekipman, teknoloji, sermaye ), ulam sorunlar, i sektrdeki piyasa boluunun olmas gibi nedenlerin iletmeler asndan nem dereceleri incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Tevikler, Yatrm Tevikleri, TRA2 Blgesi


THE EFFECT OF INVESTMENT INCENTIVES ON BUSINESS EXPORTING ACTIVITIES IN TRA2 REGION
 
In Turkey, as in the world, investment incentives are used by the countries to reach the predetermined economic targets, to eliminate the developmental difference between the regions and to provide development of certain sectors by directing the investments to certain sectors and regions. The Eastern Anatolia Region and in particular the TRA2 region is a region where the development gap between regions is very high. The government aims to ensure the socio-economic development of the TRA2 region through investment incentives. One way of achieving the economic development of the region is to improve the export potential of enterprises through the incentives provided to the region. In this study, affecting factors of the enterprises insufficient export rate in TRA2 region, which consists of the provinces Ar, Kars, Idr and Ardahan in the Eastern Anatolia Region, were examined regarding their importance level. These affecting factors are: Lack of capacity, lack of sufficient information about foreign markets, domestic market saturation, insufficient resources (material, equipment, technology, capital), transportation problems, lack of market gap in the domestic sector.

Keywords: Incentives, Investment Incentives, TRA2 Region.


Detay

ÇERK