TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2020 Say: 15 Alan: statistik

Yahya Can DURA, Fsun YENLMEZ, Oytun MEK
KURUMSAL YAPI TEMSLCLERNN EKONOMK BYMEY AIKLAYICI GCNN TEST EDLMES: KARILATIRMALI ANALZ
 
Bu alma, bir ekonomide kurumsal yap ile ekonomik byme ilikisini aratrr. Kurumsal yapnn, hangi gstergelerce temsil edilecei ise nemli soru iaretlerinden biridir. Dolaysyla bu alma ile literatrde farkl yaklamlarca benimsenen alternatif gstergelerin ekonomik bymeyi aklama performansnn tespit edilmesi amalanmtr. Bu nedenle, literatrde kurumsal yapy lmeye ynelik gstergeler olarak, uluslararas kurulular tarafndan hesaplanan indeksler temel alnmtr. almann, tek bir indekse bal kalmayarak, 4 farkl indeks iin ayr ayr analizlerle bir karlatrma imkn tanmas, kurumlar ile ekonomik byme ilikisine ynelik literatre nemli bir katk sunduunu kantlar. almada kurumsal yap ile ekonomik byme ilikisi, Heritage (Ekonomik zgrlkler ndeksi) ve FOTP (Basn zgrl) indekslerini ieren modellerin testi iin 74 lkenin 1995-2014 dnemi, Fraser (Dnya Ekonomik zgrlkler ndeksi) ve WGI (Dnya Ynetiim Gstergeleri) indekslerini ieren modellerin testi iin ise 113 lkenin 2000-2014 dnemi verileri ile aratrlmtr. Analize dayal bulgular, lkelerin gelimilik gruplar itibariyle deerlendirilmitir. Bulgular, literatrdeki tespitlerle karlatrmaya tabi tutulmutur.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal ktisat, Ekonomik Byme, Ekonomik zgrlkler ndeksleri, PMG


AN EVALATION OF THE EXPLANATORY POWER OF INDICATORS OF INSTITUTIONAL STRUCTURE ON ECONOMIC GROWTH: A COMPARATIVE ANALYSIS
 
This paper investigates the relationship between institutional structure-economic growth in an economy. An important question which has been raised in literature is of which indicators represent the institutional structure. Therefore, the aim of this paper was to determine the performance of alternative indicators when adopted by different approaches to explain economic growth. The indexes used in the analyses of the study were those which have been calculated as indicators for the measurement of institutional structure. As the paper provides comparisons between 4 different indexes with separate analyses, the results can be considered to make an important contribution to the literature related to the relationships between institutions and economic growth. The findings of this paper demonstrated a significant and different result in respect of the relationship between organizational structure and economic growth and the significance of indexes.In comparison to the Heritage index,the relationship with economic growth of the organizational parameters represented in the Fraser index and the Freedom of the Press index were determined to be stronger in terms of both statistics and expected effect for all income groups. Within the context of these results, in the comparison of the Heritage and the Fraser Indexes, which measure economic freedom using different methods and parameters, it was established that the Fraser index stands out and provides more meaningful findings in terms of the relationship between developments.

Keywords: Institutional Economics, Economic Growth, Economic Freedom Index, PMG


Detay

ÇERK