TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2019 Say: 13 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

Gken zkan, Hamdi Ayyldz
SALIK HARCAMALARINDA ETKL OLAN FAKTRLERN NCELEMES: OECD LKELER ZERNE PANEL REGRESYON ANALZ (2000-2015)
 
Deien ve gelien teknoloji ile birlikte eitlenen salk hizmetleri ve artan ila talebi, yeniliki ilalarn Ulusal ve Uluslararas piyasalara sunulmasna imkan salamaktadr. alma, OECD lkelerinde salk harcamalarn hangi faktrlerin etkilediini aratrmaktadr. almann fark, bamsz bir deiken olarak yaam sresinin aratrma kapsamna alnmasdr. la kullanmnn ve salk imkanlarnn artmas ile birlikte, salk harcamalar zerinde yaam sresinin etkisi llmeye allmtr. Analizde lk aamada yatay kesit bamll ve homojenlik snamalar yaplm, birinci nesil birim kk testlerinden Im vd. (2003), Maddala ve Wu (1999) ve Choi (2001) testleri, ikinci nesil birim kk testlerinden CIPS testi ile duraanlk test edilmi, daha sonra ilikilerin belirlenmesine ynelik panel regresyon analizi uygulanmtr. Elde edilen sonular deerlendirildiinde, Tm bamsz deikenler salk harcamalarn arttrc ynde (pozitif iliki) etkilidir. Kii bana den milli gelir deikeni 1 birim arttnda Salk harcamalar deikeni 23.9 birim artmtr. Toplam ila sat tutarlar deikeni 1 birim arttnda, Salk harcamalar 15.2 birim artacaktr. Yaam sresi deikeni 1 birim arttnda Salk harcamalar 0.09 birim artacaktr. Kresel kriz etkisini belirten glge deiken anlaml kmtr, salk harcamalarnda krizin etkisi sz konudur. Katsay byklklerine bakldnda ise salk harcamalarnda en etkili deikenin, gelir sonrasnda ila sat tutarlar olduu bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: Salk Sektr, Salk Harcamalar, OECD, Panel Veri Analizi, Yaam sresi


INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTED IN HEALTH EXPENDITURES: PANEL DATA ANALYSIS ON THE OECD COUNTRIES (2000-2015)
 
The diversified and diversified healthcare services and increasing demand for pharmaceuticals enable the delivery of chemical drugs to national and international markets. The study explores which factors affect health spending in OECD countries. The difference of the study is the life span of the study as an independent variable. With the increase in drug use and health services, the effect of health expenditures and life expectancy has been tried to be measured. In the analysis, In the first stage of the analysis, cross-sectional dependence and homogeneity tests were performed. (2003), Maddala and Wu (1999) and Choi (2001) tests, second-generation unit root tests were tested for stability by CIPS test. When the obtained results are evaluated, All independent variables are effective in increasing health expenditures (positive relationship). Per capita income variable 1 unit Health expenditures variable when increased 23.9 unit. It will increase. Total drug sales amounts variable 1 unit Health expenditures when increased 15.2 unit. It will increase. Life time variable 1 unit. Health expenses increased by 0.09 unit. It will increase. The shadow variable indicating the impact of the global crisis has been meaningful, the impact of the crisis on health expenditures. When the size of the coefficient is examined, it is seen that the most effective variable in health expenditures is income, afterwards determining pharmaeutical expenditures.

Keywords: Health Industry, Health Expenditures, OECD, Panel Data Analysis, Life Expectation


Detay

ÇERK