TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2019 Say: 13 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

Betl Gr
DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KARBONDOKST EMSYONU LKS: TRKYE N KRLLK CENNET HPOTEZNN DEERLENDRLMES
 
Ekonomik faaliyetlerin artmas bir yandan evre sorunlarn artrrken, dier yandan evresel sorunlardaki art ekonomik gelimeyi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, srdrlebilir bir ekonomik gelimenin salanmasnda evresel kaynaklarn etkin kullanm son derecede nemlidir. lkelerin byme arzusu ile gerekletirmi olduklar retim ve dorudan yabanc yatrmlar (DYY) lkelerine ekebilmek iin uygulad politikalar dnya genelinde karbondioksit salnmn artrmaktadr. Artan karbondioksit miktar da evresel bozulmaya yol amaktadr. Bylece, gerekleen sermaye yatrmlarnn ekonomiye olan etkilerinin yan sra evresel etkileri de aratrlmas gereken konulardandr. Yabanc sermaye yatrmlarnn CO2 emisyon dzeyi zerine olan etkisi yatrm yapan ve yatrm yaplan lkeye gre deiiklik gsterebilmektedir. Bu almann amac, 1990-2017 yllar iin Trkiyeye ynelik kirlilik cenneti hipotezinin yapsal krlmal ebtnleme Maki (2012) testi ve ksa dnem hata dzeltme modeli yardmyla snanmasdr. Analiz sonucunda, DYY ve CO2 salnm arasnda uzun dnemde dk etkili pozitif ynde iliki ve ksa dnemde daha yksek dzeyde pozitif ynde iliki belirlenmitir. Sonu olarak, kirlilik cenneti hipotezi dorulanmtr.

Anahtar Kelimeler: Dorudan Yabanc Yatrmlar, C02 Salnm, Kirlilik Cenneti Hipotezi


RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND CARBON DIOXIDE EMISSIONS: EVALUATION OF THE HYPOTHESIS OF POLLUTION HAVEN FOR TURKEY
 
On the one hand, the increase in economic activities increases the environmental problems while on the other hand, the increase in environmental problems negatively affects the economic development. Therefore, effective use of environmental resources is extremely important in achieving sustainable economic development. The policies implemented by the countries to attract production and foreign direct investment (FDI) to their countries with the desire to grow are increasing the worldwide carbon dioxide emissions. The increased amount of carbon dioxide also causes environmental degradation. Thus, the impact of the capital investments on the economy as well as the environmental impacts should be investigated. The effect of foreign capital investments on CO2 emission level may vary depending on the country investing and investing. The aim of this study year of 1990-2017 for the pollution haven hypothesis for Turkey cointegration with structural breaks Maki (2012) test and is tested with the help of short-term error correction model. As a result of the analysis, a long-term positive low-positive relationship between FDI and CO2 emissions and a higher positive correlation in short-term. As a result, the pollution haven hypothesis has been confirmed.

Keywords: Foreign Direct Investment, CO2 Emission, Pollution Haven Hypothesis


Detay

ÇERK