TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Yl:2022 Say :21
M. Sait AKIR, Resul AYDEMR
1- TEDARK ZNCRLER KESNTLER, ETSZLK OKLARI VE KURUMSAL YENLKLERN GELMEKTE OLAN LKELERDE SANAYLEME HIZINA ETKLER: PANEL VAR ANALZ
  zet   Tam Metin
Faruk AKMAK
2- COVID 19 SRECNDE VEREN MARKASI OLUUMUNU ETKLEYEN DEMOGRAFK UNSURLAR: TELEKOMNKASYON SEKTR RNE
  zet   Tam Metin
Mustafa TURHAN
3- MANAGEMENT OF PUBLIC INVESTMENTS BY USING THE ACCELERATOR MODEL
  zet   Tam Metin
Deniz Tanju YILMAZ, Sheyla KANBUR
4- DOAL VE SENTETK ELMAS ARASINDAK FARKIN LABORATUVAR KOULLARINDA DEERLENDRLMES
  zet   Tam Metin
K. Batu TUNAY, Necla TUNAY
5- TRKYEDE MLL PARADAN KAI, DOLAIM HIZI OKLARI VE HPERENFLASYON OLASILII: DENEYSEL BR ANALZ
  zet   Tam Metin
Mehmet Hilmi ZKAYA
6- YOLSUZLUK VE TERRZM ARASINDAK NEDENSELLK LKS: ORTA DOU VE KUZEY AFRKA LKELER
  zet   Tam Metin
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Basl Ciltler
ÇERK