TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2015 Say: 2 Alan: statistik

Nurbanu Bursa, Hseyin Tatldil
Ekonofiziksel Bir Teknik Olan E?ilimden Ar?nd?r?lm?? Dalgalanma Analizi ile Kredi Temerrt Takas? Primlerinin ?ncelenmesi
 
Bu almada ekonofizik kavram ve ekonofiziin uygulama yntemlerinden biri olan, zaman serilerindeki uzun dnemli bamlln varln ya da yokluunu aratrmak amacyla kullanlan Eilimden Arndrlm Dalgalanma Analizi- EADA incelenmitir. Bu ekonofizik ynteminin bir uygulamas olarak 2001-2014 tarihleri arasndaki Trkiyenin 5 yl vadeli kredi temerrt takas primlerinin gnlk deerlerinden oluan zaman serisinin istatistiksel davran EADA tekniiyle analiz edilmitir. Bylece kredi temerrt takas primlerinin bamllk yaps ilk kez bu almayla incelenmitir. Elde edilen sonulara gre, Trkiyenin kredi temerrt takas primlerinin gnlk deerlerinden oluan zaman serisinde kalc uzun dnemli bir bamllk tespit edilmitir. Bunun anlam, serinin gemi dnemde ykselmise gelecek dnemde de ykselmeye devam etmesinin ya da gemi dnemde dmse gelecek dnemde de dmeye devam etmesinin daha olas olduudur.

Anahtar Kelimeler: Ekonofizik, Eilimden Arndrlm Dalgalanma Analizi, Bamllk, Kredi Temerrt Takas, Trkiye.


Investigation of Credit Default Swaps using Detrended Fluctuation Analysis which is an Econophysical Technique
 
This paper investigates the econophysics concept and Detrended Fluctuation Analysis (DFA) which known as an econophysics technique and is used to determine the presence or absence of long-term dependency in time series. Besides, as an application for this econophysics method, statistical behaviour of Turkey s five-year credit default swap data (CDS) from 2001 to 2014 is analyzed. Thus, at first time, dependency structure of CDS series is investigated by means of this paper. According to obtained results, it can be say, daily Turkey s CDS series has persistent long-term dependency. This means that whenever the time series have been up in the last period, it is more likely that it will continue to be up or vice versa.

Keywords: Econophysics, Detrended Fluctuation Analysis, Dependency, Credit Default Swap, Turkey.


Detay

ÇERK