TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2016 Say: VOL1S1 Alan: BOL

Cemal ELTA, Ayberk EKER, Tue DANACI
Yabanc Sermaye Ve Yatrm Balamnda Teknoloji Transferi: Trkiye zerine Ebtnleme Ve Nedensellik Analizi
 
Bu alma ile Trkiyeye teknoloji transferini salayan kanallar ile lke iinde gerekletirilen teknoloji ve sanayi yatrmlar kanallarnn sanayi retim endeksi zerindeki etkisi incelenmektedir. Bu dorultuda, teknoloji transferini salayan d kanal olarak Trkiyeye gerekleen dorudan yabanc yatrmlar ele alnrken, i kanallar olarak Trkiyede yaplan sabit sermaye yatrmlar, sahip olunan patent saylar, yurtii harcamalar ierisinde Ar-Ge harcamalarnn pay ele alnm ve sanayi retim endeksi zerindeki etkileri incelenmitir. almada, 1990 ve 2014 yllar arasndaki dnemi kapsayan Trkiye ekonomisine ilikin sanayi retim endeksi, dorudan yabanc yatrmlar, sabit sermaye yatrmlar, patent saylar ve Ar-Ge harcamalar deikenleri kullanlarak bu deikenler arasnda e-btnleik bir ilikinin ve nedensellik ilikisinin olup olmad aratrlmtr. almada ncelikle sanayi retim endeksi ile dorudan yabanc yatrmlar, sabit sermaye yatrmlar, patent saylar ve Ar-Ge harcamalar arasndaki iliki regresyon analizi vastasyla incelenmitir. Daha sonra Engle-Granger ve Johensen E-btnleme testleri ile Granger Nedenselik testi gerekletirilmitir. Regresyon analizi sonucunda, sanayi retim endeksi ile dorudan yabanc yatrmlar, sabit sermaye yatrmlar, patent saylar ve Ar-Ge harcamalar arasnda istatistiki olarak anlaml ve pozitif bir iliki bulunduu grlmtr. Uzun dnemli ilikileri analiz etmek iin yaplan Engle-Granger ve Johensen E-btnleme testleri sonucunda seriler arasnda uzun dnemli bir iliki bulunduu ortaya kmtr. Yaplan Granger nedensellik testi sonucunda ise, sanayi retim endeksinden ve sabit sermaye yatrmlarndan dorudan yabanc yatrmlara, patent uygulamalarndan sanayi retim endeksine ve Ar-Ge harcamalarna doru tek ynl bir nedensellik ilikisi tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Transferi, Dorudan Yabanc Sermaye Yatrmlar, E-btnleme ve Nedensellik Analizi.


Technology Transfer In The Context Of Foreign Capital And Domestic Investment: Cointegration And Casuality Analysis For Turkey
 
This study examines the effects of technology and industry investment channels within the country and the effects of channels provide technology transfer to Turkey, on industrial production index. In this regard, as an external channel, foreign direct investments transfer technology and as internal channels, fixed capital investments made in Turkey, owned patent numbers, percentage of R & D in domestic expenditures are researched and their effects on industrial production index are discussed. Industrial production index for Turkey's economy, foreign direct investments, fixed capital investments, patent numbers and R & D expenditures are used as variables within the period of 1990-2014 and it is analysed whether there is a co-integrated relationship or causality between these variables. In this study, primarily relationship between industrial production index and foreign direct investments, fixed capital investments, patent numbers, R & D expenditures are viewed by using regression analysis. Then, series is analysed by using Granger Causality test, Engle-Granger and Johansen cointegration tests. Regression analysis show that industrial production index has statistically significant and positive relationship with foreign direct investments, fixed capital investments, patent numbers and R & D expenditures. Engle-Granger and Johansen cointegration tests indicate that there is long term relationship between series. The results of causality analysis demonstrate that there is an unidirectional causality between industrial production index, fixed capital investments and foreign direct investments. This unidirectional causality occurs from industrial production index and fixed capital investments to foreign direct investments. Another unidirectional causality take place between patent numbers to industrial production index and R & D expenditures. This unidirectional causality occurs from patent numbers to industrial production index and R & D expenditures.

Keywords: Transfer of Technology, Foreign Direct Investment, Cointegration and Granger Causality.


Detay

ÇERK