TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2015 Say: 1 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

Yunus BULUT, Ahmet DEMRALP, M. amil IK
TUTARLI S?STEMLER?N B?RNBAUM B?LE?EN NEM LM ZER?NE
 
Hzla gelien teknoloji ile birlikte, gnmzde, pek ok karmak sistem ortaya km ve bu sistemlerin gvenirlikleri iin baz algoritmalar gelitirilmitir. Sistem analistleri, sistem gvenilirliini etkileyen faktrlerden birinin sistemi oluturan bileenlerin nemi olduunu fark etmi ve bylece bileenlerin nemini len eitli metotlar gelitirmilerdir. Bu alanda, ilk alma Birnbaum tarafndan yaplmtr (Birnbaum,1969:581-592). Bu almada, tutarl nden ardl k kl:G sistemlerin gvenilirlikleri ve bu sistemlerin Birnbaum bileen nemi incelenmitir. Bu amala, nden ardl k kl:G sistemlerin bileenlerinin Birnbaum nem lmleri, farkl rassal saylar kullanlarak tekrarlanan Monte-Carlo simlasyonlar ile hesaplanmtr. zel olarak, 5den ardl k kl:G sistemlerin gvenilirlikleri ve bu sistemlere ait bileenlerin Birnbaum nem lmleri analiz edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Tutarl sistemler, Sistem gvenilirlii, nden ardl k kl: G sistem, Birnbaum bileen nem lm, Monte-Carlo Simlasyonu


ON BRNBAUM'S MEASURE OF COMPONENT IMPORTANCE OF COHERENT SYSTEMS
 
Together with rapidly developing technology, nowadays, plenty of complex systems have emerged and some algorithms for reliabilities of these systems have been developed. System analysts have realized that one of the factors which affects the system reliability is importance of the components forming the system, so they have developed various methods which measure components importance. In this area, the first study was made by Birnbaum (Birnbaum, 1969:581-592). In this study, the reliabilities of coherent consecutive k-out-of-n:G systems and the Birnbaums component importance of these systems are investigated. For this purpose, Birnbaums importance measures of components of k-out-of-n:G systems are computed with Monte-Carlo simulations repeated by using different random numbers. In particular, the reliabilities of consecutive k-out-of-5:G systems and Birnbaums importance measures of components which belong to these systems are analyzed.

Keywords: Coherent systems, System reliability, Consecutive k-out-of-n: G system, Birnbaums measure of component importance, Monte-Carlo Simulation


Detay

ÇERK