TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2016 Say: 5 Alan: �statistik-Say�sal Y�ntemler-Ekonometri

Kadir G, Emel BAAR
Optimal leklemeye Dayal Kategorik Regresyon Analizi ve Bir Uygulama
 
Baml deikeni kategorik olan modelleri aklama amac tayan lojistik regresyon analizi, sosyal bilim almalarnda sklkla kullanlmaktadr. Alternatif tekniklere gre varsaymlarnn azl ve ktlarnn kolay yorumlanabilmesi, lojistik regresyon analizini cazip bir hale getirmektedir. Benzer ekilde optimal lekleme olarak bilinen teknikler de, kategorik deikenlerin analizinde kullanlan bir dier teknikler kmesi olarak karmza kmaktadr. Optimal lekleme tekniklerinden olan ve tpk lojistik regresyon gibi baml deikeni kategorik modelleri aklamada kullanlan bir dier teknik ise kategorik regresyon analizidir. Kategorik regresyon analizi, tpk lojistik regresyon gibi az sayda varsayma dayanmakta ve son derece etkin zmler retmektedir. Bu almada optimal leklemeye dayal kategorik regresyon analizinin yaps ve zellikleri incelenmeye allmtr. Bu amala ncelikle optimal lekleme teknikleri ksaca anlatlm, daha sonra kategorik regresyon analizinin yapsna dair bilgiler aktarlmtr. almann uygulama blmnde Bilgi ve Akyrek (2009) tarafndan hazrlanan Gneydounun Sosyolojik Analizi isimli almadaki veriden yararlanlarak lkemizde medyaya duyulan gven ile eitli demografik deikenler arasndaki ilikiler kategorik regresyon analizi ile incelenmitir. Bylelikle kategorik regresyonun, lojistik regresyona alternatif bir teknik olabilecei ve kategorik deikenlerin yer ald modellerde, kategorik regresyon ile zmlemelerin yaplabilecei sonucuna varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Kategorik regresyon, optimal �l�ekleme, kategorik veri


Categorical Regression Based on Optimal Scaling and An Application
 
Logistic regression analysis which aims to explain the models whose dependent variable is categorical is frequently used in social science studies. In comparison with alternative techniques, exiguity of assumptions and easy interpretation of outputs make logistic regression analysis attractive. Similarly, the techniques which are known optimal scaling are used in the analysis of categorical variables. Just like logistic regression, another optimal scaling technique that aims to explain the models whose dependent variable is categorical is categorical regression analysis. Also, similar to logistic regression analysis, categorical regression has few assumptions and produce highly effective solutions. In this study the structure and properties of categorical regression analysis that based on optimal scaling are investigated. For this purpose, optimal scaling techniques are explained briefly, then information about the structure of the categorical regression analysis is described. In the application part of the study, by benefiting from the study named �Sociological Analysis of Southeast Problem� by Bilgi� and Aky�rek (2009), the relationships between the confidence level in media and various demographic variables will be investigated using categorical regression analysis. Thus, it is deduced that the categorical regression could be an alternative technique to logistic regression and models involving categorical variables were concluded with the categorical regression analysis can be made.

Keywords: Categorical regression (CATREG), optimal scaling, categorical data


Detay

ÇERK