TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2016 Say: 4 Alan: Ekonometri

Rdvan Keskin
G OLGUSUNA KADININ ??GCNE KATILIMININ PANEL VER? ANAL?Z? ?LE ?NCELENMES?
 
G, soysal-ekonomik ve kltrel adan toplumu ya da toplumlar dorudan ya da dolayl yoldan etkileyen bir fiziki eylemdir. G olgusu, toplumu oluturan her bireyi farkl oranlarda etkilemektedir. Kadn bireyler zerinde etkileri balamnda g olgusu ele alndnda kadnn toplum ierisindeki rol bu nemi artrmaktadr. Kadn; bir birey, e ve anne olarak farkl zellikleri bir arada toplamas nedeniyle yaad evreyi de byk oranda etkilemektedir. Bunun yan sra yaad topluma igc olarak da katk salamaktadr. Tm bu etkilerin sonucu olarak kadn i gc, toplumsal yapnn ekonomik deeri asndan nemlidir. Bu alma kapsamnda g dneminde kadnn igcne katlm panel veri analizi kullanlarak incelenmitir. Panel regresyon modelinde igcne katlan kadn nfus orannn net g hzna olan etkisi aratrlmtr. Trkiyede Dzey 2 blgeleri iin, 2008-2015 dnemi arasnda toplanan yllk veriler kullanlmtr. Elde edilen verilerin altnda panel regresyon modelinde, kadnn igcne katlm net g hzn negatif ynde etkiledii sonucu ortaya kmtr.

Anahtar Kelimeler: G, Kadn G, Kadn gcne Katlm Oran, Net G Hz, Panel Veri Analizi, Panel Regresyon, Ekonometri.


THE CASE STUDY OF MIGRATION ON WOMENS LABOR FORCE PARTICIPATION IN PANEL DATA ANALYSIS
 
Migration, the generic-economic and cultural aspects of the community or society is a physical action affecting, directly or indirectly. The phenomenon of migration is different for each individual within a society affected at different rates. Considering the impact of migration on women in the context of the individual role of women in society is increasing its importance. Woman; an individual, as a wife and mother with a collection of varying properties affects a large proportion of their living environment. As well as to her society contributes as labor. All of these effects as a result of the women workforce, in social structure is important for economic value. The study of participation of women in the labor force during this migration period were analyzed using panel data analysis. The effect on net migration rate of women participating in the labor force population ratio in the panel regression models were investigated. For Level 2 regions in Turkey data collected for 2008-2015 period has been used. In the light of the obtained data panel regression model, the participation of women in the labor force net migration rate has emerged as a result was negatively affected.

Keywords: Migration, Women Migration, Womens Labor Force Participation Rate, Net Migration Rate, Panel Data Analysis, Panel Regression, Econometrics.


Detay

ÇERK