TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2016 Say: 4 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

GLSM MERVE GKN
F?YAT ENDEKSLER? VE TKET?C? F?YAT ENDEKS? HESAPLAMASINDA ?SCANNER DATA? KULLANIMI
 
Bu almada bata Amerika Birleik Devletleri, Hollanda, Norve, ve, talya, Belika olmak zere birok statistik ofisi tarafndan Tketici Fiyat Endeksinin (TFE) hesaplanmasnda tercih edilen Scanner Datann tanm ve kullanm ele alnmaktadr. Teknolojinin ilerlemesine bal olarak gelitirilen Scanner Data nn kullanm iin nerilen fiyat endeksleri aklanm, bu durumda ortaya kabilecek sorunlarla birlikte avantajlarndan bahsedilmitir.

Anahtar Kelimeler: Fiyat Endeksi, Scanner Data, Genelletirilmi Fisher Fiyat Endeksi, Fisher Zincirleme Endeks, Geinme Endeksi


PRICE INDEXES AND USING THE SCANNER DATA ON CALCULATING THE CONSUMER PRICE INDEX
 
In this paper it is discussed what the Scanner Datas meaning is and how it is using on calculating The Consumer Prce Index which is mostly being preferred by Statistical Offices, especially USA, The Netherlands,Norway, Sweden, Italy, Belgium Statistical Offices. "Scanner Data" is mentioned the importance depending on the advancement of technology and is explained suggested price indexes are described for using Scanner Data and then some advantages and disadvantages after using it.

Keywords: Price Indexes, Scanner Data, Generalized Fisher Price Index, Fisher Chained Index, Cost of Living Index


Detay

ÇERK