TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2016 Say: 3 Alan: Makro ktisat

Yilmaz BAYAR, mer Faruk OZTURK
YKSELEN P?YASA EKONOM?LER?NDE T?CAR? AIKLIK VE EVRE K?RL?L???
 
Kresel ticaret hacmi, 1970'li yllarn sonlarndan itibaren ivme kazanan kreselleme sreci ile birlikte nemli miktarda artmtr. Bu alma panel regresyon yntemini kullanarak 1995-2011 dneminde 20 ykselen piyasa ekonomisinde ticari aklk ve ekonomik bymenin evre kirlilii zerindeki etkisini incelemektedir. alma sonucunda hem ticari akln hem de ekonomik bymenin evre kirlilii zerinde pozitif etkiye sahip olduu belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Ticari aklk, ekonomik byme, evre kirlilii, panel veri analizi


Trade Openness and Environmental Pollution in Emerging Market Economies
 
Global trade volume has experienced significant increases with accelerating globalization process as of late 1970s. This study examines the impact of trade openness and economic growth on the environmental pollution in 20 emerging market economies during 1995-2011 period by using panel regression method and we found that both trade openness and economic growth had positive impact on the environmental pollution.

Keywords: Trade Openness, Economic Growth; Environmental Pollution; Panel Data Analysis


Detay

ÇERK