TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2016 Say: 3 Alan: Finansal Ekonometri

Seluk BALI, Glhanm KAYATA, Mete GLER
Do?rudan Yabanc? Yat?r?m Giri?lerinin Trkiye?deki Temel Belirleyicileri (1988-2012)
 
Dorudan yabanc yatrm (DYY) yabanc mallarn yatrmnn, yurtii yap, donanm ve kurulua yapld -ekonomide aniden karlalan zorluklarla terkedilen borsaya yaplan yabanc yatrmn aksine- bir tr dayankl yatrmdr. DYY istihdamn, verimliliin artrlmas ve beceri ile teknoloji transferi arasnda bir kpr ina edilmesi ile ekonomik bymeyenin nemli bir kayna olarak da dnlebilir. Kalknmakta olan lkeler, DYYden fayda salama ve DYYnin cezbetmesi asndan birbirlerinden farkllk gsterir. Potansiyeline ramen, Trkiye, DYY giriinde nemli biimde baar gsterenlerden biri deildir. Bu almann amac, Trkiyede ki dorudan yabanc yatrmn belirleyicilerini anlalr klmaktr. Bunu gerekletirebilmek adna almada 1988-2012 dnemi iin zaman serisi veri analizine dayal ekonometrik bir model uygulanmtr.

Anahtar Kelimeler: Dorudan yabanc yatrm, gerek dviz kuru, gereek faiz oran, bte a


the Basic Determinants of Foreign Direct Investment Inflows in Turkey (1988-2012)
 
Foreign direct investment (FDI) -which is the investment of foreign assets into domestic structures, equipment, and organization- is a type of durable investment unlike foreign investment into the stock markets that leaves suddenly when the economy faces any challenge. FDI is also considered to be a significant source of economic development by increasing employment, productivity, and constituting a bridge for skill and technology transfers. Developing countries differ from each other in benefiting from and attracting FDI. Despite its potential, Turkey is not one of them that crucially succeed in inflows of FDI. The objective of this study is to figure out the determinants of foreign direct investment in Turkey. In order to undertake it, we performed an econometric model based in time series data analysis for the period of 1988-2012.

Keywords: Foreign direct investment, Real exchange rate, real interest rate, budget deficit


Detay

ÇERK