TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2022 Say: 21 Alan: Ampirik ktisat

Mehmet Hilmi ZKAYA
YOLSUZLUK VE TERRZM ARASINDAK NEDENSELLK LKS: ORTA DOU VE KUZEY AFRKA LKELER
 
Yolsuzluk ve terrizm, dnyada baz gelimekte olan ve az gelimi lkelerin iki yaygn zelliidir. Bu alma, nedensellik analizini kullanarak 2007-2019 dneminde 12 Orta Dou ve Kuzey Afrika lkesinde yolsuzluk ve terrizm arasndaki iki ynl ilikiyi incelemektedir. Nedensellik analizi bulgular, rdn'de yolsuzluk ve terrizm arasnda ift ynl bir nedensellik, Suudi Arabistan ve Tunus'ta yolsuzluktan terrizme doru tek ynl bir nedensellik ve Fas ile Yemen'de terrizmden yolsuzlua doru tek ynl bir nedensellik ortaya koymutur.

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Terrizm, Orta Dou ve Kuzey Afrika lkeleri, Panel Nedensellik Analizi


CAUSAL INTERACTION BETWEEN CORRUPTION AND TERRORISM: EVIDENCE FROM MIDDLE EAST AND NORTH AFRICAN COUNTRIES
 
Corruption and terrorism are two prevalent characteristics of some developing and underdeveloped countries in the world. This article investigates the bilateral relationship between corruption and terrorism in 12 Middle East and North African countries over the 2007-2019 period by means of causality analysis. The findings of causality analysis revealed a bidirectional causality between corruption and terrorism in Jordan, a unidirectional causality from corruption to terrorism in Saudi Arabia and Tunisia, and a unidirectional causality from terrorism to corruption in Morocco and Yemen.

Keywords: Corruption, Terrorism, Middle East and North Africa, Panel Causality Analysis


Detay

ÇERK