TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2021 Say: 20 Alan: Maliye

Demet AK, Merve DEMR
NKLEER ENERJNN SRDRLEBLR KALKINMADAK ROL:AB DEERLENDRMES
 
Avrupa Birlii (AB) iin stratejik nemi bulunan enerji konusu, kaynaklarn verimli kullanm asndan da olduka ehemmiyetli bir hale dnmtr. Bu sre ierisinde ortaya konulan konu karlatrmal bir yntemle incelenmektedir. nk ABde enerji tketimi olduka yksek seviyede olmasna karn enerjinin birliin kendisine btnyle yetebileceini sylemek olduka gtr. AB enerji tketiminin yaklak olarak yarsn kendisi retiyorken, dier yarsnda ise da bamldr. Bu bamlln getiimiz on ylda enerji trleri iindeki dalm kabaca petrol tketiminin yzde 81i, gaz tketiminin yzde 54n dardan alacak biimde ekillenmektedir. Kat yaktlar asndansa hala byk oranda kmr madencilii yapldndan bamllk yzde 38 civarndadr. Son dnemde ise kresel enerji tketimi, 2017'de 2013'ten bu yana en yksek art ile yzde 2,2 orannda bymtr. AB yesi lkelerin petrol tketimindeki pay yzde 14 ile deimeden kalrken, doalgazn yzde 13 ile 1 puan artmtr. ABnin kmr tketimindeki pay ise yzde 6 ile sabit kalmtr. Bu anlamda da baml bir ABnin kaynak eitliliine gitmesi gerekmektedir. Dolaysyla gerek enerjinin ithalatnda gerekse retiminde Birlik yeni almlara bavurma gerei hissetmitir. Tketilen enerjinin hangi kaynaklar kullanlarak oluturulaca bu almlarn temel noktas olmutur. alma, enerjinin ithalat ayann eitlendirilmesinden ziyade retiminin eitlendirilmesine odaklanmaktadr. Enerjinin eitlendirilmesi asndansa AB politikalarndaki yeri ele alnacaktr. Bu politikalarn Birliin kalknmasnda ne tr faydalar getirdii incelenecektir. Bu noktada nkleer enerjinin retimi ve kullanm zerine eilinilecektir. Son olarak, nkleer enerjinin avantajlarna ve dezavantajlarna da yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Nkleer Enerji, Ekonomik Kalknma, AB Enerji Politikalar


THE ROLE OF NUCLEAR ENERGY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN ANALYSIS OF EU
 
The energy issue, which has strategic importance for the European Union (EU), is important for the efficient use of resources.This subject is studied with a comparative method. Because despite the high level of energy consumption in the EU, cannot be said to be sufficient for union. The EU produces about half of its energy itself and imports the other half. In the last ten years, 81 percent of oil consumption and 54 percent of gas consumption are imported. In terms of solid fuels, dependency on coal is around 38 percent. Recently, global energy consumption has grown by 2.2 percent in 2017 since 2013. The EU member countries share of oil consumption remained unchanged at 14 percent. The share of natural gas increased by 1 point to 13 percent. The share of EU countries in coal consumption remained stable at 6 percent. In these respect, the foreign-dependent EU needs to diversify its resources. Therefore, the Union should apply for new initiatives both in the import and production of energy. The main point of these initiatives is the source of the energy. The study focuses on the diversification of energy production rather than energy imports, and its place in EU policies will be discussed.. Benefits of these policies to the Union will be examined.. Finally, the production, use, advantages and disadvantages of nuclear energy will be discussed.

Keywords: Nuclear Energy, Economic Development, EU Energy Policies


Detay

ÇERK