TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2021 Say: 19 Alan: Ampirik ktisat

Y. Ercan ALI, Can KARABULUT
ALIMA SERMAYESNN KARLILIA ETKS: BSTE KAYITLI TEKNOLOJ RKETLER ZERNDEN BR UYGULAMA
 
letmelerin faaliyetlerini srdrebilmeleri iin yeterli dzeyde fona ihtiyalar vardr. Bu fon iletmelere yine faaliyetleri sonucunda aktarlabildii gibi ortaklar veya yabanc kaynaklar tarafndan da temin edilebilmektedir. Faaliyetler veya dier usullerce temin edilen fonun yeterlilik dzeyi iletme faaliyetlerinin ileyiini etkilemektedir. Fonun yetersiz kalmas ilerin aksamasna ve ihtiya duyulan fonun maliyetinin artmasna, fazla olmas ise atl kalmasna ve deerinin dmesine ve yatrma dnmemesiyle de iletme karllna da etki etmektedir. Bu alma ile iletmelerde yer alan alma sermayesinin karlla olan etkisi BIST Teknoloji sektrnde yer alan belirli saydaki firma zelinde oklu regresyon analizi yntemine gre tespit edilmeye allmtr.

Anahtar Kelimeler: alma sermayesi, Fon, Yatrm, Karllk


THE EFFECT OF WORKING CAPITAL ON PROFITABILITY: AN APPLICATION ON BIST REGISTERED TECHNOLOGY COMPANIES
 
Businesses need sufficient funds to continue their activities. This fund can be transferred to businesses as a result of their activities, or it can be provided by partners or foreign sources. The level of adequacy of funding provided by operations or other procedures affects the functioning of business operations. Insufficient funds affect the business profitability by disrupting the business and increasing the cost of the needed fund, while the excess funds remain idle, decrease in value and not turn into an investment. In this study, the effect of the working capital in the enterprises on the profitability was tried to be determined according to the multiple regression analysis method for a certain number of companies in the BIST Technology sector.

Keywords: Working capital, Fund, Investment, Profitability


Detay

ÇERK