TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2021 Say: 19 Alan: Ampirik ktisat

Batuhan YILDIRIM, Hasibe Berfu DEMR
ENDSTR 4.0IN EKONOMYE ETKLER: SOSYAL A ANALZ
 
Gnmzde Endstri 4.0, endstri ve akademi evrelerinde aratrlan popler konular arasnda yerini almaktadr. Endstri 4.0, retim ve hizmet sistemlerinin tm aamalarnn dnm ile ilgili frsatlarn deerlendirilmesine ynelik stratejilerde olduka nemli bir rol oynamaktadr. Endstri 4.0 uygulamalarn gerekletirebilen lkelerin kresel ekonomi alannda olduka nemli rekabet avantajlar elde edecei ngrlmektedir. alma kapsamnda gerekletirilen sosyal a analizi iin Google Scholar veri taban seilmitir. Endstri 4.0 ile ilgili literatrde yer alan almalardan yola klarak yaynlarn ana fikirleri temel alnmtr. nceleme salanan almalarn ncelikle ekonomi tabanl olmas ana koul olarak belirlenmitir ve bu makalelerin anahtar kelimeleri sosyal a analizi ile incelenmitir. Analiz sonucunda ise Endstri 4.0 ile ilikili olan temel ve ekonomik kavramlar deerlendirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Endstri 4.0, Ekonomi, Sosyal a analizi


EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON ECONOMY: SOCIAL NETWORK ANALYSIS
 
Industry 4.0 is a hot topic in both industry and academia. Industry 4.0 has an essential role in the strategies for taking advantage of the transformation in all stages of production and service systems. Predictions showed that countries that can implement Industry 4.0 applications will utility significant competitive advantages in the global economy. Google Scholar database used for the social network analysis carried out within the scope of the study. In this study, the primary condition for the selection of the articles from the literature determined as the economics basis articles. These articles analyzed via social network analysis. Basic and economic concepts evaluated, which related to Industry 4.0 through the analysis results.

Keywords: Industry 4.0, Economy, Social network analysis


Detay

ÇERK