TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2021 Say: 19 Alan: Ampirik ktisat

mer Faruk ZTRK
BRICS LKELER LE TRKYEDE KAYIT DII EKONOM LE EKONOMK BYME ARASINDAK ETKLEM: BR PANEL NEDENSELLK ANALZ
 
Kaytd ekonomi, farkl boyutlarda tm lkeler iin ortak sorunlardan birisini oluturmaktadr ve toplumlarda sosyal ve ekonomik maliyetlere yol amaktadr. almada yatay kesit bamll ile heterojenlii dikkate alan nedensellik analizi kullanlarak BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa (Brezilya, Rusya, Hindistan, in, Gney Afrika)) lkeleri ile Trkiye rnekleminde 1991-2017 dneminde kayt d ekonomi bykl ile ekonomik byme arasndaki karlkl etkileim analiz edilmitir. alma sonucunda kayt d ekonomiden ekonomik bymeye doru tek ynl nedensellik belirlenmitir. Ayrca lke dzeyinde Gney Afrika ve Rusyada kayt d ekonomiden ekonomik bymeye doru, inde ise ekonomik bymeden kayt d ekonomiye doru tek ynl nedensellik tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Kayt d ekonomi, Ekonomik byme, Panel nedensellik analizi, BRICS lkeleri, Trkiye


THE INTERACTION SHADOW ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH IN BRICS COUNTRIES AND TURKEY: A PANEL CAUSALITY ANALYSIS
 
The shadow economy is one of the common problems for the countries with different dimensions and leads social and economic costs for the societies. The study investigated the reciprocal interaction between shadow economy and economic growth in BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) countries and Turkey over the 1991-2017 period through causality analysis with cross-sectional dependence and heterogeneity. We revealed that one-way causality from shadow economy to the economic growth. Furthermore, a significant causality from shadow economy to the economic growth in South Africa and Russia, and a unilateral causality from economic growth to the shadow economy in China was revealed.

Keywords: Shadow economy, Economic growth, Panel causality analysis, BRICS countries, Turkey


Detay

ÇERK