TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2020 Say: 16 Alan: Yneylem

Metin NAL, Murat DUMLUPINAR
FeTeMM YAKLAIMIYLA LENEN 6. SINIF ARPANLAR VE KATLAR KONUSUNUN GRENC KAZANIMLARINA ETKS
 
Deneysel modelde yrtlen ve Ortaokul 6. snf Matematik Dersi, arpanlar ve katlar konularnn retiminde FeTeMM yaklamnn etkisini incelemeyi amalayan bu almaya, amal rnekleme yntemiyle Idr ili Tuzluca ilesi yatl ilkretim blge okullarndan, Cumhuriyet YBOda renim gren 6. snf rencilerinden 12si kz, 22si de erkek olmak zere 34 renci ile yrtlmtr. almada uygulama sreci 10 hafta srmtr. Uygulama srecinde deney grubu rencileriyle FeTeMM yaklamyla matematik dersi arpanlar ve katlar konusu retilirken, kontrol grubuyla ayn konu retim programnda yer alan retimsel yntemler ve tekniklere gre matematik retmenleri tarafndan retilmitir. Kontrol grubu rencileri zerinde herhangi bir etkide bulunulmamtr. Uygulama srecinin banda hem deney hem de kontrol gurubu rencilerine baar testinin ilk uygulamas (n test) yaplmtr. Takip eden 10 hafta deney ve kontrol gruplarnda aratrmada ngrlen ileler yaplmtr. Onuncu haftann sonunda her iki gruba da baar testinin ikinci uygulamas (son test) yaplmtr. almada u sonulara ulalmtr: Deney ve kontrol gruplar son testten, n teste gre daha yksek ortalama elde etmilerdir, deney grubu rencileri kontrol grubu rencilerine gre son testte daha yksek ortalama elde etmilerdir. Bu bulgu deneysel ilemin baarl olduunu gstermektedir. Yan sra, almaya katlan kz rencilerin, erkek rencilerden hem n testte hem de son testte daha yksek ortalamalar ald gzlenmitir. Kz renciler alma boyunca erkeklerden daha baarl bir performans sergilemilerdir.

Anahtar Kelimeler: FeTeMM, Matematik, arpanlar ve Katlar, Yatl lkretim Blge Okulu (YBO)


THE EFFECT OF COVERING THE MULTIPLIERS AND THE MULTIPLES THAT THE SUBJECT OF 6TH GRADERS' WITH FeTeMM APPROACH ON STUDENT ACHIEVEMENTS
 
This study was carried out in the experimental model and aims to examine the effect of the STEM approach on teaching 6th-grade Mathematics Course, multipliers and factors. With the purposeful sampling method, 34 students, 12 girls and 22 boys were selected from the 6th-grade students studying in Cumhuriyet YBO from boarding primary schools in Tuzluca district of Idr province and the study was carried out with these groups.The implementation process of the study took 10 weeks. In the application process, while the subject of multiplier and multiples was taught with the STEM approach with the experimental group students, the same subject was taught to the control group by mathematics teachers according to the instructional methods and techniques in the curriculum. The researcher had no effect on the control group students.At the beginning of the application process, the first application (pretest) of the achievement test was made to both experimental and control group students. In the following 10 weeks, the activities envisaged in the research were carried out in the experimental and control groups. At the end of the tenth week, the second application (posttest) of the achievement test was made to both groups. In the study, the following results were reached: Experimental and control groups obtained a higher mean than the posttest compared to the pretest, the experimental group students obtained a higher average in the posttest than the control group students. This finding shows that the experimental process was successful. Besides, it was observed that female students participating in the study received higher averages from male students in both pretest and posttest. Female students performed better than boys during the study.

Keywords: STEM, Mathematics, Multipliers and Factors, Regional Boarding Primary School (RBPS)


Detay

ÇERK