TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2020 Say: 16 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

Nadide Gizem TARAKI, Emre BAYRAKTAROLU, Funda Hatice SEZGN, Emek DMEN, Glay Merve BAYRAKAL, Harun CERT, Sevgi ERGN
EGE BLGESNDEK HAYVANSAL BESN TKETM ALIKANLIKLARI VE MKROBYOLOJK KALTEYE ETKS
 
Bu almann amac, Ege blgesinin tm illerinde(zmir, Aydn, Mula, Uak, Denizli, Manisa, Ktahya, Afyonkarahisar), halkn hayvansal kkenli besinlerin tketim profillerini belirlemek ve tketim alkanlklarnn hayvansal kkenli besinlerin (st ve rnleri, et ve rnleri, su rnleri, kanatl eti ve kanatl eti rnleri) mikrobiyolojik kalitesine etkili olup olmadnn belirlenmesi ve bu ilikilerin istatistik modellemeler ierisinde ortaya konarak tketim alkanlklar ile rn hijyeni ve halk sal arasndaki korelasyon ilikilerinin ortaya konmas olmutur. Bu amala toplam 1600 adet hane ziyaret edilmi ve hayvansal kkenli besinler ile ilgili sorular sorulmutur. Her bir haneden bir adet ilgili besin rnei alnm ve alnan rnekler toplam 3 adet mikrobiyolojik parametre asndan analiz edilmitir. Elde edilen verilere gre; Ege blgesindeki tketicilerin demografik zellikleri ve hayvansal besin tketim alkanlklarnn, tkettikleri besinlerin hijyeni ile yakndan ilikili olduu belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Hayvansal Besin Tketimi, Ege Blgesi, Besin rnei, Mikrobiyolojik Kalite, Besin Hijyeni


ANIMAL FOOD CONSUMPTION HABITS IN THE AEGEAN REGION AND EFFECTS ON MICROBIOLOGICAL QUALITY
 
The aim of this study is to determine the consumption profiles of the public who live in the cities of Aegean Region (zmir, Aydn, Mula, Uak, Denizli, Manisa, Ktahya, Afyonkarahisar) and how the preferences of the public effect the microbiological quality of animal based food groups (dairy products, meat and its products, seafoods, poultry products) consumed by the public. . It is also aimed that to determine the effects of the consuming habits to the microbiological quality of animal based foods and to expose the correlations among the public health, consuming habits and product hygiene variables by using statistical models. For this purpose, 1600 house were visited and questions about food of animal origin were asked. Besides, one related food sample was collected from each house and all the samples were analysed for 3 microbiological parameters. According to the results we got it was determined that consuming habits individiual demographic features of the people located in Aegean region were closely related with the hygiene status of the animal originated foods that they have consumed.

Keywords: Animal Food Consumption, Aegean Region, Food Sample, Microbiological Quality, Food Hygiene


Detay

ÇERK