TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2020 Say: 16 Alan: Nicel Karar Yntemleri

Tuba EK, Mehmet Selami YILDIZ, smail DURAK
AHP, TOPSIS VE ELECTRE YNTEMLERYLE SRDRLEBLR TEDARK ZNCRNDE EN UYGUN TEDARK SEM
 
Doru rn, doru yer, zamanda, doru ekilde ve mmkn olan en az maliyetle, mteri memnuniyeti elde edebilecek ekilde sunmak; bu ilemleri gerekletirirken srdrlebilirlii esas kriter olarak almak iletmeler asndan kritik nemdedir. Srdrlebilir bir tedarik zinciri ierisinde en uygun tedarikinin seimi bu aratrmann problemini oluturmaktadr. Bu amala, ok kriterli karar verme tekniklerinden AHP, TOPSIS ve ELECTRE yntemleri bir iletme zerinde uygulanmtr. Srdrlebilirliin kriterleri olan ekonomik, sosyal ve evresel kriterler ana kriterler olarak belirlenmi; bu 3 ana kritere ek olarak 12 tane alt kriter de almaya dahil edilmitir. AHP yntemi ana kriterler ve alt kriterlerin nem derecesinin belirlenmesi iin, TOPSIS ve ELECTRE yntemleri ise en uygun tedarikinin seimi iin kullanlmtr. alma sonunda nem derecelerine gre ana kriterler; ekonomik, evresel, sosyal kriterler olarak sralanrken; en nemli alt kriterler, kalite, fiyat, teslimat performans ve evre ynetim sistemi olarak gereklemitir. letmenin mevcut tedarikileri arasnda TedarikiA en yksek puana sahip tedariki olarak seilmitir.

Anahtar Kelimeler: AHP, TOPSIS, ELECTRE, Srdrlebilir Tedariki Seimi


THE SELECTION OF THE MOST SUITABLE SUPPLIER IN SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN WITH AHP, TOPSIS AND ELECTRE METHODS
 
To present the right product at the right place, time, in the right way and at the lowest possible cost, in a way to achieve customer satisfaction; it is critical for businesses to take sustainability as the main criterion when carrying out these operations. The selection of the most appropriate supplier within a sustainable supply chain is the problem of this research. For this purpose, AHP, TOPSIS and ELECTRE methods, which are multi-criteria decision-making techniques, have been applied on a firm. The economic, social and environmental criteria, which are the criteria of sustainability, were determined as the main criteria. In addition to these 3 main criteria, 12 sub-criteria were included in the study. The AHP method was used to determine the significance of the main criteria and sub-criteria, while the TOPSIS and ELECTRE methods was used to select the most appropriate supplier. The main criteria according to their importance at the end of the study; while they are listed as economic, environmental and social criteria respectively; the most important sub-criteria are quality, price, delivery performance and environmental management system respectively. Supplier A has been selected as the supplier with the highest score among the current suppliers of the company.

Keywords: AHP, TOPSIS, ELECTRE, Sustainable Supplier Selection


Detay

ÇERK