TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2019 Say: 14 Alan: Ampirik ktisat

Burcu Kln SAVRUL, Dalga BAARIR
AR-GE HARCAMALARININ EKONOMK BYME ZERNDEK ETKS: BRIC-T LKELER KARILATIRMALI ANALZ
 
Kreselleen dnya ekonomisinde srdrlebilir bymenin itici gc olan Aratrma Gelitirme (Ar-Ge) son yllarda daha ok nem kazanmtr. Ekonomilerin srdrlebilir byme oranlarna ulama isteklilii, 1980lerde i byme teorilerinde Ar-Genin ekonomik bymedeki roln aka ortaya koymutur. Aratrmann temel hipotezi Ar-Ge harcamalar ile ekonomik byme arasndaki iliki, 2010-2015 dnemi iin BRIC-T lkeleri iin panel veri modeli kullanlarak incelenmitir. Aratrmann sonucu, retilen Ar-Ge harcamalarnn bymeyi olumlu ynde etkilediini gstermektedir. Bu balamda, endstrilemi lkeler dahil olmak zere yaam standartlarn ve ekonomik bymeyi hzlandrmak isteyen lkelerin Ar-Ge yatrmlarna odaklanaca sonucuna varlabilir. almada BRIC-T lkelerinde 2010-2015 yllarn kapsayan veriler kullanlarak, Ar-Ge harcamalarnn ihracat zerindeki etkisi panel veri regresyon analizi ile incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Ekonomik Byme, BRIC lkeleri, Trkiye, Panel Veri Modeli


THE IMPACT OF R&D EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH: A COMPATIVE ANALYSIS OF BRIC-T COUNTRIES
 
R&D, the driving force of sustainable growth in the globalizing world economy, has gained importance in recent years. The willingness of economies to achieve sustainable growth rates clearly demonstrated the role of R&D in economic growth in the 1980s theories of internal growth. The basic hypothesis of the research The relationship between R & D expenditure and economic growth was examined using the panel data model for the BRIC-T countries for the period 2010-2015. The result of the research shows that the R & D expenditures produced are positively affecting growth. In this context, living standards, including industrialized countries, and those seeking to accelerate economic growth can be the result of focusing on R & D investments. The effect of R & D expenditure on export was analyzed in this study, by panel data regression analysis using data from 2010-2015 in BRIC-T countries.

Keywords: R&D, Economic Growth, BRIC Countries, Turkey, Panel Data Model


Detay

ÇERK