TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2019 Say: 14 Alan: Demografi

Mesut YCESAN, Onur YAI
NSAN GELME VE EKONOMK BYME LKS: TRK CUMHURYETLER N PANEL VER ANALZ
 
Bu alma ierisinde Trkiyenin de bulunduu seilmi Trk Cumhuriyetleri zerinde insani gelimilik dzeyi ile ekonomik byme arasndaki ilikiyi tespit etmek amac ile gerekletirilmitir. 2001- 2015 zaman aralndaki yllk veriler kullanlarak Azerbaycan, Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti(KKTC), Kazakistan, Krgzistan, Moolistan, Tacikistan, Trkiye ve zbekistan ekonomilerinde insani geliimilik endeski ile ekonomik byme, dorudan yabanc yatrmlar ve Ar-Ge Harcamlar arasndaki iliki panel veri analizi yntemi ile incelenmitir. Ekonometrik uyuglamada serilerin duraanl yeni nesil birim kk testlerinden birisi olan Hadri-Kurozumi (2012) testi ile incelenirken, e btnleme ilikilerinin varl ise Westerlund (2007) tarafndan gelitirilen ECM testi ile analiz edilmitir. Son olarak uzun dnem katsaylar tahmin edilirken AMG (Arttrlm Ortalama Grup tahmincisi, Augmented Mean Group estimator) yntemi kullanlmtr. Elde edilen sonulara gre analize dahil edilen lkelerde insani gelimilik dzeyi ile ekonomik byme ve Ar-Ge Harcamalar arasnda istatistiki olarak anlaml ve pozitif bir iliki tespit edilmitir. Ancak insani gelimilik dzeyi ile dorudan yabanc yatrmlar arasnda istatistiki olarak anlaml ve negatif bir ilikinin var olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: nsani gelime endeksi, ekonomik byme, dorudan yabanc yatrmlar, Ar-Ge harcamalar, Trk cumhuriyetleri.


RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS FOR TURKISH REPUBLICS
 
The aim of the study was to determine the relationship between human development level and economic growth on the selected Turkish Republics including the Turkey. The relationship between human development index and economic growth, foreign direct investments and R & D Expenditures were examined by panel data analysis method on the Azerbaijan, Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkey and Uzbekistan economy. On the other hand n the study, annual data for the 2001-2015 period were used. In econometric application, the stationarity of the series was examined by Hadri-Kurozumi (2012) test, which is one of the new generation unit root tests. The existence of cointegration relations was analyzed by ECM test developed by Westerlund (2007). Finally, AMG (Augmented Mean Group estimator) method was used to estimate long term coefficients. According to the results, a statistically significant and positive relationship was found between human development level and economic growth and R & D Expenditures in the countries included in the analysis. However, there is a statistically significant and negative relationship between human development level and foreign direct investment.

Keywords: Human development index, Economic growth, Foreign direct investment, R & D Expenditures, Turkish Republics.


Detay

ÇERK