TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2019 Say: 14 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

idem Arcgil LAN
STATSTK BLGE BRMLER SINIFLAMASINA (NUTS_1) GRE TRKYEDEK HANELERN INTERNET KULLANIMININ GZL SINIF ANALZ LE NCELENMES
 
Dijitalleen dnyada internet kullanm ok hzl bir ekilde yaygn hale gelmitir. Yaplan almalarda internete eriim ve kullanmn; demografik zelliklere gre farkllat; yallarn, kadnlarn, engellilerin internete eriim ve kullanmnda dezavantajl gruplar olduu grlmektedir. Saysal Uurum (Digital Divide) olarak tanmlanan bu kavramn farkl blgelerde yaayan gruplar iin de geerli olduu sylenebilir. Blgelerin sosyo-ekonomik farkllklarnn ortaya kard bu durum Domestic Digital Divide olarak tanmlanmaktadr. Bu almada Trkiyedeki hanelerin internet kullanm; hanelerde internete balanabilen cihazlar, internete eriim, internet balants olan cihazlar ve internet balant trleri temel alnarak incelenmektedir. Trkiye statistiki Blge Birimleri Snflamasna (NUTS_1) gre 12 blge bulunmaktadr.Bu almann amac Trkiyedeki hanelerin internet kullanm bakmndan ka snfta deerlendirilebileceini aratrmak ve belirtilen 12 blge arasndaki farkllklar internet kullanm asndan deerlendirmektir.Bu amalar ile aratrma yntemi olarak Gizli Snf Analizi yntemi kullanlacaktr.

Anahtar Kelimeler: nternet Kullanm, Trkiye statistiki Blge Birimleri Snflamas, Gizli Snf Analizi


ANALYZING HOUSEHOLDS INTERNET USAGE IN TURKEY WITH LATENT CLASS ANALYSIS ACCORDING TO NOMENCLATURE OF TERRITORIAL UNITS FOR STATISTICS (NUTS_1)
 
The internet usage has become very common in the digitalizing World. In the studies carried out the internet access and usage have been becoming different according to demographic characteristics. It is seen that elderly, women, and disabled are disadvantaged groups in accessing the internet and using. It can be said that this concept, which is defined as the Digital Divide, also applies to groups living in different regions. This situation is revealed socio-economic differences which is defined as domestic digital divide. In this study, internet usage of households in Turkey; devices that can connect to the internet and access to the internet, devices with internet connection and internet connection types are examined. According to Turkey Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS_1) there are 12 regions. The aim of this study is to investigate households in Turkey how many classes they can evaluate in terms of internet usage and differences between the 12 specified regions they can evaluate in terms of internet usage. For this purpose, Latent Class Analysis will be used as the research method.

Keywords: Internet Usage, Turkey Nomenclature of Territorial Units for Statistics, Latent Class Analysis


Detay

ÇERK