TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2019 Say: 14 Alan: Ampirik ktisat

Elmas KARABIYIK, Hakan ETNOLU, Funda H. SEZGN
TRK EKONOMSNN HRACAT YAPISINDAK DEMN BR ANALZ
 
lkelerin uluslararas ticarette rekabet gleri srdrlebilir iktisadi byme ve toplumsal refah asndan son derece byk nem arz etmektedir. Bu balamda lkeler uluslararas rekabet glerini artrmak iin pek ok politika ve strateji gelitirmektedir. Bu balamda, bu almada, Trkiye ekonomisinin ihracat yapsndaki deiim Lawrence Endeksi, Ticarette Uzmanlama Endeksi, Hammadde Kaynaklarna Dayal hracat Pay Endeksi, Dk- Orta-Yksek Dzey Teknolojiye Dayal hracat Pay Endeksi, eitlilik Endeksi, Ortalama Sradanlk Endeksi ve hracat Gelimilik Endeksi gibi endeksler kullanlarak analiz edilmitir. almann sonucunda Trkiye ekonomisinin analiz dnemi verilerine gre, ihracatta zellikle yksek teknolojik rnler bata olmak zere uluslararas rekabet gcnn gelitirilmesinin gerekli olduudur. zellikle rakiplerin hzl ilerlemesi, bu alanda daha etkin politika ve stratejiler gelitirmeyi zorunlu klmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Trkiye Ekonomisi, hracat Performans, Uluslararas Rekabet


AN ANALYSIS OF CHANGE IN THE EXPORT STRUCTURE OF TURKISH ECONOMY
 
Competitiveness of countries in international trade is of great importance in terms of sustainable economic growth and social welfare. For this reason, countries are developing many policies and strategies to increase their international competitiveness. In this context, in this study, changes in the export structure of Turkish economy are analysed by using the indices such as Lawrence index, trade specialization index, resources-based export share index, low-medium-high level technology exports index, diversification index, average ubiquity index and export sophistication index. As a result of the study, according to the data of the analysis period of the Turkish economy, it is necessary to develop international competitiveness especially in high technological products in exports. Especially the rapid progress of competitors necessitates to develop more effective policies and strategies in this field.

Keywords: Turkey Economy, Export Performance, International Competition


Detay

ÇERK