TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2019 Say: 12 Alan: statistik

SEDA BADATLI KALKAN
AVRUPA BRLݒNE YE VE ADAY LKELERN YAPMA KOLAYLII ENDEKSNE GRE BULANIK KMELEME ANALZ LE SINIFLANDIRILMASI
 
lkeler, ekonomilerini canl tutmak adna hem kendi vatandalarn hem de yabanc yatrmclar i yapmaya ynlendirmek istemektedirler. Ancak, i yaparken karlalan problemler veya belirli ilemler iin bekleme srelerinin ok uzun olmas yatrmclarn baka lkelere gitmesine neden olabilmektedir. lkelerin i yapma ortamlarnn ortaya koyulmas adna Dnya Bankas ve Uluslararas Finans Kuruluu tarafndan Yapma Raporlar oluturulmaktadr. Bu raporlarda, lkelerin i yapma kolayl endeksi oluturulmaktadr. Bu endeks ile lkeler i yapmadaki gl ve zayf ynlerini belirleyebilmektedirler. Yatrmclar ise lkelerin karlatrmal olarak durumlarn grp karar verme imkan bulmaktadrlar. Bu almada, Avrupa Birliine ye ve aday lkelerin Yapma Kolayl Endeksine gre bulank kmeleme analizi ile snflandrlmas amalanmtr. almann sonucunda 2 kme oluturulmu ve sonular yorumlanmtr.

Anahtar Kelimeler: Yapma Raporu, Yapma Kolayl Endeksi, Fuzzy Kmeleme


CLASSIFICATION OF EUROPEAN UNION MEMBER AND CANDIDATE COUNTRIES ACCORDING TO EASE OF DOING BUSINESS INDEX USING FUZZY CLUSTERING
 
Countries encourage both their own citizens and foreign investors to do business in order to keep the economy going. However, problems that may arise while doing business or long periods of waiting for certain procedures might push away investors to other countries. The World Bank and the International Finance Corporation prepare Doing Business Reports to showcase the environment of business in countries. These reports compose an index for ease of doing business for each country, helping these countries to know their strength and weakness in terms of doing business. The reports also help investors to compare the state of each country and make a decision. This study aims to classify the countries that are member or candidate to the European Union according to Doing Business Index through fuzzy clustering analysis. Two clusters are formed at the end of the study and the results are interpreted.

Keywords: Doing Business Report, Ease of Doing Business Index, Fuzzy Clustering


Detay

ÇERK