TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2018 Say: 11 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

Hilal GLOLU, Blent GLOLU , Murat GVEN
T lkeleri iin nsani Gelime Endeksinin Belirleyicilerinin K-Ortalamalar Kmeleme Analizi
 
nsani Gelime Endeksi lkelerin gelimilik seviyelerini gsteren en nemli endekslerden bir tanesidir. Bu almada kii ba milli gelir, doumda beklenen yaam sresi ve eitim deikenleri kullanlarak 27 slam birlii Tekilat yesi lke iin nsani Gelime Endeksi oluturulmaktadr. Ayrca insani geliim dzeyinin belirleyicileri k ortalamalar kmeleme analizi yardmyla ortaya karlmakta ve lkeler gelimilik dzeylerine yksek ve dk olarak snflandrlmaktr. alma sonular, Brunei, Kuveyt ve Katarn dier slam lkelerine gre insani gelimilik dzeylerinin yksek olduunu gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: : slam birlii Tekilat, nsani Geliim Endeksi, K-Ortalamalar Kmeleme Analizi


K Means Clustering Analysis of the Determinants of Human Development Index for the Member States of the Organization for Islamic Cooperation
 
The Human Development Index is one of the most important indexes showing the development levels of countries. In this study, Human Development Index is formed for 27 member countries of the Islamic Cooperation Organization using per capita income, life expectancy at birth and education variables. In addition, the determinants of human development level are obtained by employing k means clustering analysis and the countries are classified as high and low by their developmental level. The results show that Brunei, Kuwait and Qatar have high levels of human development level compared to other Islamic countries.

Keywords: Organization for Islamic Cooperation, Human Development Index, K Means Clustering Analysis


Detay

ÇERK