TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2018 Say: 11 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

Nevzat DEMR
POZTF PSKOLOJK SERMAYENN RGTLERDE NEM VE PERFORMANS ZERNE ETKS: BANKACILIK SEKTR RNE
 
alanlarn psikolojik ve duygusal ynden iyi olmalar sonucunda rgte fayda salamalar rgtlerin temel amalarndandr. nsann bilgi, beceri ve i dnyasndaki sahip olduu birikim psikolojik sermayesini oluturmaktadr. Psikolojik sermaye, rgtlerin byme ve geliim gsterebilmeleri iin alanlarn performanslarn tam olarak gstermeleri gerektii algsn glendirmektedir. Psikolojik sermayesi yksek olan alanlarn daha fazla i performans gsterme potansiyeli, insan kaynaklar yneticilerinin kurumlarnda alanlarn psikolojik sermayelerini gelitirmelerine ynelik olarak daha sistematik aba gstermeleri gerektiinin nemine iaret etmektedir. Bu almann amac, stanbulda 3 devlet ve 3 zel banka alanlarnn psikolojik sermayeleri ile i performanslar arasndaki ilikinin regresyon modeli yardmyla belirlenmesidir. Analiz sonucunda, psikolojik sermayenin i performans zerinde %65.1 arttrc etkisi belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sermaye, Performans, statistik analiz, Regresyon analizi


THE IMPACT OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON PERFORMANCE IN ORGANIZATIONS: THE CASE OF BANKING SECTOR
 
Providing benefits to the organization as a result of the psychological and emotional well-being of the employees is one of the main objectives of the organizations. Human knowledge, skills and knowledge in the inner world constitute psychological capital. Psychological capital strengthens the perception that organizations should show their performance in order to show their growth and development.The potential of working people with high psychological capital to perform more work, points out that human resource managers need to make more systematic efforts in order to improve their psychological capital in their institutions. The aim of this study is to determine the relationship between psychological capital and business performance of 3 state and 3 private bank employees in Istanbul with the help of a regression model. As a result of the analysis, 65.1% increase effect was determined on the business performance of psychological capital.

Keywords: Psychological capital, Performance, Statistical analysis, Regression analysis


Detay

ÇERK