TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2018 Say: 10 Alan: Ampirik ktisat

Hakan ETNOLU, Levent DALYANCI
ULUSLARARASI TCARETN ALTYAPI KALTES N STATSTKSEL BR ANALZ
 
Bu almada, dnyadaki 108 lke iin parametrik hipotez testleri kullanlarak yollar, demiryollar, limanlar ve havaliman tamacl dahil olmak zere altyap tipine gre altyap kalitesi analiz edilmitir. almadan elde edilen sonulara gre, yollarn ve limanlarn altyap kalitesi arasnda nemli bir fark yoktur. te yandan, yollar ve limanlar dndaki tm altyap trleri arasnda nemli farkllklar bulunmaktadr. Hava tamacl altyapsnn en iyi altyap kalitesine sahip olduu sonucuna varlabilir. Demiryolu altyaps en kt altyap kalitesine sahiptir. Yollar ve limanlar iin altyap kalitesi, demiryolu altyapsndan daha iyi ancak hava tamacl altyapsndan daha ktdr.Kresel toplumun refah iin daha iyi uluslararas ticaret koullarna ulamada altyap tipine gre altyap kalitesini gelitirmek hayati nem tamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Uluslararas Ticaret, Altyap Kalitesi, Anova


A STATISTICAL ANALYSIS FOR INFRASTRUCTURE QUALITY OF INTERNATIONAL TRADE
 
In this study, it is analyzed infrastructure quality by infrastructure type including roads, railroads, ports and airport transportation by using parametric hypothesis tests for the 108 countries across the world. According to the results from the study, there is not a significant difference between infrastructure quality of roads and ports. On the other hand, there are significant differences among the all the infrastructure types except roads and ports. It can be concluded that air transport infrastructure has the best infrastructure quality. The railroad infrastructure has the worst infrastructure quality. The infrastructure quality for roads and ports are better than railroad infrastructure but worse than air transport infrastructure. It is vital to develop infrastructure quality by infrastructure type to achieve better international trade conditions for the welfare of the global society.

Keywords: International trade, Infrastructure Quality, Anova


Detay

ÇERK