TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2018 Say: 9 Alan: statistik

S. Erdal DNER, Emre EKN
Bilgi Teknolojileri Yatrm Projelerinin Risk ve Baar Faktrlerinin Belirlenmesinde DEMATEL Yntemiyle zm Yaklam
 
Gnmzde Bilgi Teknolojileri projelerinin yksek dzeyde baarsz oluu Bilgi Teknolojileri ynetimini son derece nemli hale getirmektedir. Bu alma kapsamnda Bilgi Teknolojilerine ait proje baar kriterlerinin seiminin incelenmesi, bu kriterlere ilikin karar almadaki sahip olduklar arlklarn belirlenmesi ve bu kriterler arasndaki nedensel ilikilerin ortaya konulmas hedeflenmektedir. Kriterlere ilikin arlklarn, aralarndaki ilikilerin nedenselliinin ve ynnn belirlenmesinde kullanlan yntem ise ok kriterli karar alma yntemlerinden olan Karar Verme Deneme ve Deerlendirme Laboratuvar (DEMATEL) dir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, ok Kriterli Karar Verme, DEMATEL Yntemi.


DEMATEL Solution Approach to Determine the Risk and Success Factors of Investment Projects in Information Technologies
 
Today, the high level of failure of Information Technology projects makes Information Technology management extremely important. In this study, it is aimed to examine the selection of project success criteria belonging to Information Technologies, to determine the weights they have in decision making about these criteria and to reveal the causal relations between these criteria. The method used to determine the weights of the criteria and the causality and direction of the relations between them is the "Decision Making Experimentation and Evaluation Laboratory" (DEMATEL) which is a multi criteria decision making method.

Keywords: Information Technology, Multicriteria Decision Making, DEMATEL Method.


Detay

ÇERK