TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2018 Say: 9 Alan: statistik

Nihan Acar Denizli
Fonksiyonel Veri Analizi Yaklam ve Kullanm Alanlar zerine Bir Derleme
 
Modern bilimin gelimesiyle, son zamanlarda tp, ekonomi ve doa bilimleri gibi pek ok alanda srekli verilerle almak yaygnlk kazanmtr. Srekli ve geni veri setlerinin analizi, var olan istatistiksel yntemlerin gelitirilmesini gerektirmektedir. Fonksiyonel veri analizi (FVA), bilinen ok deikenli istatistiksel yntemlerin fonksiyonel yapdaki verileri zmlemek iin vektr uzaylarndan fonksiyonel uzaylara uyarlanmasn ieren bir istatistiksel alandr. Bu almann amac, FVA yaklamnn genel erevesini ve bu alandaki son yenilikleri tantmak, zellikle de fonksiyonel boyut indirgeme ve fonksiyonel regresyon modelleri konularndaki gelimeleri geni bir literatr taramas ile anlatmak ve bu alanda ileriki almalara kaynak tekil etmektir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Veri Analizi; Fonksiyonel Temel Bileenleri; Fonksiyonel Ksmi En Kk Kareler; Fonksiyonel Dorusal Regresyon Modelleri


A Review On Functional Data Analysis Approach and Its Fields of Use
 
Due to the progress of modern science, recently it is more common to work on large data bases in many fields such as medicine, economy and environmental studies. The analysis of large and continous data sets require further developments of existing methods. Functional Data Analysis (FDA) is an extension of multivariate statistical analysis methods which concerns with the analysis of functional structure data. The aim of this study is to introduce the general framework and the development of FDA approach, to mention the recent studies particularly on functional dimension reduction and functional regression models with a wide literature review and to present a source for the future studies.

Keywords: Functional Data Analysis; Functional Principal Components; Functional Partial Least Squares; Functional Linear Regression Models


Detay

ÇERK