TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2017 Say: 8 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

Alper Bilgili
YAAM KALTES KAVRAMI: BURSA KENT ZERNE BR SAHA ARATIRMASI
 
Gnmzde bireylerin en nemli yaam alan olan kentler, doal ve kltrel birok unsurun bir arada karlkl olarak yer ald mekanlardr. Kentlerin srdrlebilirlii ve yaanabilirlii asndan kentsel alana dair problemlerin zlmesi, salkl kentsel geliim sreci asndan ok byk nem arz etmektedir. yaam kalitesi, mekansal, sosyolojik ve ekonomik deerler ynnden kent tanmna giren yerlerde kentin altyaps, ulam olanaklar, konut yaps gibi konularn varolma dzeyinin nceden belirlenen ltlerin zerinde olmas durumudur. Yaam kalitesinin, srdrlebilir bir kent ve srdrlebilir bir evrenin kentte yaratlmasnn dnda, kentte yaayan bireylerin kente dair haklarnn olumasna katk salad grlmektedir. yaam kalitesinin dk olduu kentlerde insanlar, g etme dncesine kaplmaktadrlar ki bu da blgeleraras dengesizlikleri ve sosyo-ekonomik toplumsal problemleri beraberinde getirmektedir. Bu almann amac, Bursada kentlilerin yaam kalitesi ve yaam memnuniyetleri ile ilgili bilgi, dnce ve davranlarn llmesi, kentin yaam alanlarna ilikin nitelikler ile yaam memnuniyeti ve kentsel alan memnuniyeti arasndaki ilikileri belirlemek amalanmaktadr. almann banda yaam kalitesi kavramnn teorik olarak ortaya koyduktan sonra, son blmnde ise alan aratrmas ve sonucunda ulalan verilerin analizi yer almaktadr. Alan aratrmasnda Bursa ilinde merkez ileler dahil olmak zere toplam 10 ilede yaayan insanlara yz yze grme teknii ile 680 adet anket uygulanmtr. Bursa kentinde yaam memnuniyeti llm, yaam alanlarna dair grup farllklar incelenmi ve yorumlanmtr.

Anahtar Kelimeler: CONCEPT OF LIFE QUALITY: A FIELD RESEARCH ON BURSA CITY


 
Today, cities, which are the most important living spaces of individuals, are places where many natural and cultural elements coexist together. Resolving urban problems in terms of urban sustainability and livability is of great importance in terms of healthy urban development process. The quality of life is "the level of existence of the city infrastructure, transportation facilities, housing structure, etc. in places that are defined by the city in terms of spatial, sociological and economic values is above the predetermined criteria". Apart from the creation of a sustainable city and a sustainable environment in the city, it seems that the quality of life contributes to the creation of the rights of the city's residents. In cities where the quality of life is low, people tend to migrate, which is accompanied by regional imbalances and socio-economic social problems. The aim of this study is to measure the knowledge, thoughts and behaviors related to the quality of life and life satisfaction of urban people in Bursa and to determine the relationship between the qualities related to urban living spaces and life satisfaction and urban area satisfaction. At the beginning of the study, after theoretically revealing the concept of quality of life, in the last part is the field research and the analysis of the data reached in the result. In field research, 680 questionnaires were applied to people living in 10 districts including the central districts in Bursa with face-to-face interview technique. Life satisfaction was measured in Bursa city, group differences about living areas were examined and statistics were made.

Keywords: Quality of Life, Urban Development, Testing of Differences


Detay

ÇERK