TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2017 Say: 7 Alan: Ekonometri

Veysel KAMCI, Mnevver TURANLI, Dicle CENGZ
KONJONT VE YAPISAL ETLK MODEL LE MARKA BEEN SKORU LENN OLUTURULMASI
 
Firmalarn rnlerine ilikin fiyat belirleme konusunda gnmzde gelien veri analizi teknikleri ile daha da optimal kararlar alabilmektedirler. Gelimi veri analizi tekniklerinin kullanlmas konusunda bir rnek olabilmesi amacyla bu almada, alkolsz iecekler kategorisinde faaliyet gsteren markalar iin oluturulan Marka Beeni skoru da salanacak %10 luk bir artnn markann pazar payna olan etkisi ile konjoint simlasyonundan elde edilen fiyat etkisinin markann pazar payna etkisi karlatrlarak yatrm geri dn oran (ROI: Return on Investment) optimizasyonu iin simlasyonlar yaplmas hedeflenmitir.

Anahtar Kelimeler: Konjoint Analizi, Yapsal Eitlik, Marka beeni skoru


CREATE BRAND RATING SCORE WITH CONJOINT AND STRUCTURAL EQUATIONAL MODEL
 
Companies need much more developed data analytic technics to making decision to define the prices of their products. For giving an example for these developed data analytic technics; in this study, with comparing the impact of market share which effected from the proportionally 10 % increasing of Brand rating score" and effected from the price effect of konjoint analysis, made some simulations for Return on Investment.

Keywords: Conjoint Analysis, Structural Equational Modelling, Brand Rating Score


Detay

ÇERK