TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2017 Say: 7 Alan: Ekonometri

Betl GR
GRMCLK ENDEKSNN BYMEYE ETKSNN PANEL REGRESYON YARDIMIYLA ANALZ: GELM VE GELMEKTE OLAN LKELER KARILATIRMASI
 
Yenilik dncesini yeni bir rne, hizmete ya da ie dntrme sreci olarak tanmlanan giriimcilik, istihdam yaratma, yeni iletmelerin kurulmas, yeniliklerin oalmas, ekonominin bymesi ve toplumun refah seviyesinin ykselmesine yapt pozitif katklar nedeniyle ekonomik gelime ve byme iin ok nemli bir dinamik unsur olarak deerlendirilmektedir. Giriimcilik ve ekonomik byme arasndaki ilikide giriimcilik istihdam ve refah art oluturarak ekonomik gelimeyi hzlandrmaktadr. Bu noktada giriimcilik ekonomide yeniliklerin artmasna olanak salayarak ekonomik bymeyi, verimlilii ve i olanaklarn artrmaktadr. Bu almann amac 5 gelimi ve 5 gelimekte olan lke iin kresel giriimcilik endeksinin bymeye etkisinin panel regresyon yardmyla belirlenmesidir. Analiz sonucunda gelimi lkelerin gelimekte olan lkelere gre giriimcilik endekslerinin yaklak 2 kat daha bymede etkinlik salad bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: Giriimcilik endeksi, Byme, Giriimci, Panel Regresyon Analizi, Panel birim kk testleri


ANALYSIS OF THE ENTREPRENEURSHIP INDICATIVE BY THE PANEL REGRESSION ASSUMPTION BY THE GROWTH EFFECT: DEVELOPING AND DEVELOPING COUNTRY COMPARISON
 
Entrepreneurship, defined as the process of transforming the idea of innovation into a new product, service or business, is viewed as a very important dynamic element for economic growth and growth because of the positive contributions made to employment, the establishment of new businesses, the proliferation of innovations, the growth of the economy and the rise of the welfare of society. Entrepreneurship between entrepreneurship and economic growth accelerates economic development by creating employment and prosperity. Here, entrepreneurship allows the economy to increase innovation, thereby increasing economic growth, productivity and job opportunities. The purpose of this study is to determine the growth effect of the global entrepreneurship index for 5 developed and 5 developing countries through panel regression. As a result of the analysis, the developed countries have found that the entrepreneurial indices are about twice as effective as the emerging countries.

Keywords: Entrepreneurship index, Growth, Entrepreneur, Panel Regression Analysis, Panel unit root tests


Detay

ÇERK