TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2017 Say: 7 Alan: Ekonometri

F.Merve Ekiz, Cengiz Aytun
DORUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ve AR-GE HARCAMALARI ARASINDAK LK: G7 LKELER RNE
 
Dorudan Yabanc Sermaye Yatrmlar (DYSY), zellikle ekonomik byme ve kalknma iin nemli ve vazgeilmez bir yatrm unsurudur. nk DYSY yneldii lkelere sermaye, istihdam olanaklar, bilgi ve teknoloji birikimi, teknik bilgi ynetimi gibi birok avantaj salamaktadr. Bu nedenlerden dolay lkeler kendilerine ynelen DYSYyi arttrmak iin birbirleriyle rekabet etmektedirler. Bu noktada DYSYnin etkileimde bulunduu ekonomik unsurlarn neler olduu, aratrlmas gereken bir sorudur. alma DYSY ile lke ekonomileri iin zellikle bilgi ve teknoloji birikiminin olumasn salayan Aratrma Gelitirme (AR-GE) harcamalar arasnda bir iliki olup olmadn 1981-2014 dneminde G7 lkeleri (Kanada, Fransa, Almanya, talya, Japonya, ngiltere, ABD) erevesinde ele almtr. kinci nesil panel nedensellik analizinin kullanld almada DYSYden AR-GE harcamalarna doru tek ynl bir iliki olduu sonucuna ulalmtr. Elde edilen bulgular gelimi lkelere ynelen dorudan yabanc yatrmlarn AR-GE harcamalar zerinde etkili bir politika unsuru olduunu belirtmektedir.

Anahtar Kelimeler: DYSY, bilgi ve teknoloji birikimi, AR-GE harcamalar, ikinci nesil panel nedensellik analizi, G7 lkeleri


THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND R&D EXPENDITURES: THE CASE OF G7 COUNTRIES
 
Foreign Direct Investments (FDI) are an important and indispensable investment element, particularly for economic growth and development. This is because FDI provides many advantages to the countries such as capital, employment opportunities, knowledge and technology accumulation, and technical knowledge management. For this reason, countries compete with each other to increase the FDI that is directed towards them. At this point, what are the economic elements in which FDI interacts? is a question that needs to be investigated. This study discussed the relationship between FDI and research and development (R&D) expenditures, which provides information and technology accumulation for economies, in the G7 countries (Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, USA) during the 1981-2014 period. It has been concluded that FDI has a one-way relationship to R&D expenditures in the current study used second generation panel causality analysis. Results indicate that foreign direct investments in developed countries are an effective policy element on R&D expenditures.

Keywords: FDI, knowledge and technology accumulation, R&D expenditures, second generation panel causality analysis, Group of 7


Detay

ÇERK